Isabel GARCÍA MUÑOZ : Úvodní stránka 

Místopředsedkyně 

Výbor pro rozpočtovou kontrolu 

Členka 

Výbor pro dopravu a cestovní ruch 
Delegace pro vztahy se zeměmi Mašreku 
Delegace v Parlamentním shromáždění Unie pro Středomoří 

Náhradnice 

Výbor pro regionální rozvoj 
Delegace pro severní spolupráci a pro vztahy se Švýcarskem a Norskem, ve Smíšeném parlamentním výboru EU-Island a ve Smíšeném parlamentním výboru Evropského hospodářského prostoru 

Poslední činnosti 

Kontakt