Please fill this field
Bert-Jan RUISSEN Bert-Jan RUISSEN
Bert-Jan RUISSEN

skupina Evropských konzervativců a reformistů

Člen předsednictva

Nizozemsko - Staatkundig Gereformeerde Partij (Nizozemsko)

Datum narození : , Reimerswaal

Úvodní stránka Bert-Jan RUISSEN

Místopředseda

D-IL
Delegace pro vztahy s Izraelem

Člen

AGRI
Výbor pro zemědělství a rozvoj venkova
PECH
Výbor pro rybolov
DMED
Delegace v Parlamentním shromáždění Unie pro Středomoří

Náhradník

AFET
Výbor pro zahraniční věci
D-IN
Delegace pro vztahy s Indií

Poslední činnosti

Evropský právní rámec pro klima (A9-0162/2020 - Jytte Guteland) NL

07-10-2020
Písemná vysvětlení hlasování

De nieuwe Europese Klimaatwet zoals gepresenteerd door de Europese Commissie is ambitieus. Te ambitieus wat mij betreft. En het Parlement doet daar vandaag nog een schepje bovenop. We moeten verantwoord met de schepping omgaan. Als rentmeester moeten we de aarde leefbaar houden voor de generaties na ons. We moeten energie besparen, minder consumeren, vervuilende fossiele brandstoffen vervangen door schone vormen van energie, zorgvuldig omgaan met natuurlijke hulpbronnen en de circulaire economie bevorderen. De opwarming van de aarde heeft tal van negatieve bijeffecten, waarbij mitigatie- en adaptatiemaatregelen hand in hand moeten gaan. Ik ben van mening dat het klimaatakkoord van Parijs daar voldoende ambitie voor heeft. Het moet wel haalbaar en betaalbaar blijven. Alsof we met vele miljarden extra en hoge CO2 reductiedoelstellingen op papier de klimaatverandering even ongedaan kunnen maken. Ook de creatie van een nieuwe wetenschappelijke Europese Raad voor Klimaatverandering is wat mij betreft volstrekt overbodig. Het kost veel te veel belastinggeld, en bovendien onnodig omdat het IPCC van de VN feitelijk hetzelfde doet. Daarom stem ik tegen deze klimaatwet.

Bert-Jan RUISSEN
Bert-Jan RUISSEN

Na platformě EP NEWSHUB

Interessant werkbezoek vanmorgen aan project Boerderij van de Toekomst, in Lelystad. Zoekt combinatie van gangbare en duurzame #landbouw. Met fractievoorzitter Sjaak Simons van @SGPFlevoland. @BoerderijvandeT https://t.co/5E3xLwCMwn 

Europese Commissie gaat boekje te buiten. De lidstaten gaan zelf over lonen. https://t.co/r01UWUcSmH 

Het wordt dringen op de Noordzee, door de komst van vele windmolens en natuurgebieden. Voor vissers is steeds minder plaats. Ik word hier niet vrolijk van. https://t.co/UrihFZIxgM 

Kontakt

Bruxelles

Strasbourg