Massimo CASANOVA : Úvodní stránka 

Člen 

Výbor pro dopravu a cestovní ruch 
Výbor pro rybolov 
Delegace ve Smíšeném parlamentním výboru EU-Bývalá jugoslávská republika Makedonie 

Náhradník 

Delegace ve Smíšeném parlamentním shromáždění AKT-EU 
Delegace v Parlamentním shromáždění EU-Latinská Amerika 

Poslední činnosti 

Kontakt