Please fill this field
Atidzhe ALIEVA-VELI Atidzhe ALIEVA-VELI
Atidzhe ALIEVA-VELI

skupina Renew Europe

Členka

Bulharsko - Movement for Rights and Freedoms (Bulharsko)

Datum narození : , Devin

Úvodní stránka Atidzhe ALIEVA-VELI

Místopředsedkyně

DCAS
Delegace ve Výborech pro parlamentní spolupráci EU-Kazachstán, EU-Kyrgyzstán, EU-Uzbekistán a EU-Tádžikistán a pro vztahy s Turkmenistánem a Mongolskem

Členka

EMPL
Výbor pro zaměstnanost a sociální věci
AGRI
Výbor pro zemědělství a rozvoj venkova
D-MK
Delegace ve Smíšeném parlamentním výboru EU-Bývalá jugoslávská republika Makedonie

Poslední činnosti

STANOVISKO k nové strategii pro evropské malé a střední podniky

06-10-2020 EMPL_AD(2020)653907 PE653.907v02-00 EMPL
Stanoviska - jako navrhovatel(ka)
Atidzhe ALIEVA-VELI

Animal Health Law EN

08-09-2020 E-004906/2020 Komise
Otázky k písemnému zodpovězení

Kontakt

Bruxelles

Strasbourg