Please fill this field
Atidzhe ALIEVA-VELI Atidzhe ALIEVA-VELI
Atidzhe ALIEVA-VELI

skupina Renew Europe

Členka

Bulharsko - Movement for Rights and Freedoms (Bulharsko)

Datum narození : , Devin

Stanovisko předložené stínovým navrhovatelem Atidzhe ALIEVA-VELI

Politické skupiny jmenují pro každé stanovisko stínového zpravodaje, který sleduje dosažený pokrok a vyjednává se zpravodajem kompromisní znění. Článek 215 jednacího řádu

STANOVISKO k návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se zřizuje Fond pro spravedlivou transformaci

16-06-2020 AGRI_AD(2020)648613 PE648.613v02-00 AGRI
Isabel CARVALHAIS

STANOVISKO k politice v oblasti hospodářské soutěže – výroční zpráva za rok 2019

28-01-2020 AGRI_AD(2020)643188 PE643.188v02-00 AGRI
Isabel CARVALHAIS

Kontakt

Bruxelles

Strasbourg