Isabel CARVALHAIS : Úvodní stránka 

Členka 

Výbor pro zemědělství a rozvoj venkova 
Výbor pro rybolov 
Delegace pro vztahy se Spojenými státy americkými 

Náhradnice 

Výbor pro regionální rozvoj 
Delegace pro vztahy s Kanadou 
Delegace ve Smíšeném parlamentním shromáždění AKT-EU 

Poslední činnosti 

Strategie EU pro vymýcení praktiky mrzačení ženských pohlavních orgánů ve světě (B9-0090/2020, B9-0092/2020) PT  
 
Písemná vysvětlení hlasování 

Kontakt