Please fill this field
Brian CROWLEY Brian CROWLEY
Brian CROWLEY
Irsko

Datum narození : , Dublin

6. volební období Brian CROWLEY

Politické skupiny

 • 20-07-2004 / 13-07-2009 : Skupina Unie pro Evropu národů - Spolupředseda

Národní strany

 • 20-07-2004 / 13-07-2009 : Fianna Fáil Party (Irsko)

Poslanci

 • 20-07-2004 / 12-12-2006 : Konference předsedů
 • 21-07-2004 / 14-01-2007 : Výbor pro ústavní záležitosti
 • 15-09-2004 / 13-03-2007 : Delegace pro vztahy se Spojenými státy
 • 13-12-2006 / 13-07-2009 : Konference předsedů
 • 15-01-2007 / 30-01-2007 : Výbor pro ústavní záležitosti
 • 31-01-2007 / 13-07-2009 : Výbor pro ústavní záležitosti
 • 14-03-2007 / 13-07-2009 : Delegace pro vztahy se Spojenými státy

Náhradník

 • 21-07-2004 / 14-01-2007 : Výbor pro rybolov
 • 21-07-2004 / 14-01-2007 : Výbor pro právní záležitosti
 • 15-09-2004 / 13-03-2007 : Delegace pro vztahy se zeměmi Maghrebu a Arabskou maghrebskou unií (včetně Libye)
 • 15-01-2007 / 30-01-2007 : Výbor pro rybolov
 • 15-01-2007 / 30-01-2007 : Výbor pro právní záležitosti
 • 31-01-2007 / 13-07-2009 : Výbor pro rybolov
 • 31-01-2007 / 13-07-2009 : Výbor pro právní záležitosti
 • 31-01-2007 / 13-07-2009 : Petiční výbor
 • 14-03-2007 / 13-07-2009 : Delegace pro vztahy se zeměmi Maghrebu a Arabskou maghrebskou unií (včetně Libye)

all-activities

Příspěvky při rozpravách v plénu

Ústní příspěvky pronesené během plenárních zasedání a písemná prohlášení k rozpravám v plénu. Článek 204čl. 171 odst. 11 jednacího řádu

Zprávy - jako zpravodaj(ka)

V příslušném parlamentním výboru je jmenován zpravodaj, který vypracuje návrh zprávy týkající se určitého legislativního nebo rozpočtového návrhu nebo jiné otázky. Zpravodajové mohou při práci na svém návrhu zprávy konzultovat příslušné odborníky a zúčastněné strany. Jejich úkolem je také navrhovat kompromisní pozměňovací návrhy a jednat se stínovými zpravodaji. Zprávy přijaté ve výborech jsou následně projednány na plenárním zasedání, kde se o nich také hlasuje. Článek 55 jednacího řádu

Parlamentní otázky

Otázky k ústnímu zodpovězení s rozpravou může předložit výbor, politická skupina nebo nejméně 5 % všech poslanců Parlamentu. Adresáty jsou další orgány EU. Konference předsedů rozhodne, zda a v jakém pořadí budou otázky zařazeny do konečného návrhu pořadu jednání plenárního zasedání. Článek 128 jednacího řádu

Promoting sustainable energy in cities EN

02-04-2009 H-0232/2009 Komise

Trading relations with Balkan region EN

20-01-2009 H-0045/2009 Komise

Nezaměstnanost v Evropě

20-01-2009 H-0044/2009 Rada

Prezenční listina

Tyto záznamy o účasti jsou výňatkem ze zápisů z plenárních zasedání 6. volebního období. Informace v nich uvedené jsou poskytovány pouze pro informační účely a týkají se funkčního období poslance v Evropském parlamentu. Jedná se o nezpracované údaje, které nezahrnují opravy z důvodu odůvodněné nepřítomnosti kvůli nemoci, mateřské/otcovské dovolené, povolené činnosti parlamentních delegací atd.