Please fill this field
Brian CROWLEY Brian CROWLEY
Brian CROWLEY
Irsko

Datum narození : , Dublin

7. volební období Brian CROWLEY

Politické skupiny

  • 14-07-2009 / 30-06-2014 : Skupina Aliance liberálů a demokratů pro Evropu - Člen

Národní strany

  • 14-07-2009 / 30-06-2014 : Fianna Fáil Party (Irsko)

Poslanci

  • 16-07-2009 / 18-01-2012 : Výbor pro průmysl, výzkum a energetiku
  • 16-09-2009 / 30-06-2014 : Delegace pro vztahy se Spojenými státy
  • 19-01-2012 / 30-06-2014 : Výbor pro průmysl, výzkum a energetiku

Náhradník

  • 16-07-2009 / 18-01-2012 : Výbor pro právní záležitosti
  • 19-01-2012 / 30-06-2014 : Výbor pro právní záležitosti

all-activities

Příspěvky při rozpravách v plénu

Ústní příspěvky pronesené během plenárních zasedání a písemná prohlášení k rozpravám v plénu. Článek 204čl. 171 odst. 11 jednacího řádu

Parlamentní otázky

Otázky k ústnímu zodpovězení s rozpravou může předložit výbor, politická skupina nebo nejméně 5 % všech poslanců Parlamentu. Adresáty jsou další orgány EU. Konference předsedů rozhodne, zda a v jakém pořadí budou otázky zařazeny do konečného návrhu pořadu jednání plenárního zasedání. Článek 128 jednacího řádu

Prohlášení

Podepsaný a datem opatřený originál prohlášení je uložen v archivu Evropského parlamentu.