Marcelino
OREJA ARBURÚA

Písemná prohlášení (do 16. ledna 2017) - 5. volební období Marcelino OREJA ARBURÚA

**Tento nástroj ke dni 16. ledna 2017 zanikl**. Písemné prohlášení byla iniciativa týkající se otázek, které spadají do působnosti EU. Poslanci se mohli k prohlášení připojit svým podpisem ve lhůtě 3 měsíců.

Písemné prohlášení on the fight against piracy and counterfeiting in the enlarged EU EN

26-03-2003 P5_DCL(2003)0005 Přijato
Arlene McCARTHY Janelly FOURTOU Antonius MANDERS Raina A. Mercedes ECHERER Marcelino OREJA ARBURÚA
Datum zahájení : 26-03-2003
Platné do : 26-06-2003
Přijato (datum) : 05-06-2003
Přijaté texty (se seznamem signatářů) : P5_TA(2003)0275
Počet signatářů : 320 - 05-06-2003