Petr
LACHNIT

Příspěvky při rozpravách v plénu - 5. volební období Petr LACHNIT

Ústní příspěvky pronesené během plenárních zasedání a písemná prohlášení k rozpravám v plénu. Článek 204čl. 171 odst. 11 jednacího řádu