Please fill this field
Jan ZAHRADIL Jan ZAHRADIL
Jan ZAHRADIL

skupina Evropských konzervativců a reformistů

Člen předsednictva

Česko - Občanská demokratická strana (Česko)

Datum narození : , Praha

Úvodní stránka Jan ZAHRADIL

Místopředseda

INTA
Výbor pro mezinárodní obchod

Člen

DASE
Delegace pro vztahy se zeměmi jihovýchodní Asie a Sdružením států jihovýchodní Asie (ASEAN)

Náhradník

DEVE
Výbor pro rozvoj
DACP
Delegace ve Smíšeném parlamentním shromáždění AKT-EU

Poslední činnosti

Situace v oblasti lidských práv v Íránu, zejména situace politických vězňů odsouzených k trestu smrti

01-07-2020 O-000045/2020 Místopředsedkyně Komise, vysoká představitelka Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku
Otázky k ústnímu zodpovězení

STANOVISKO o posílení opatření EU na ochranu a obnovu světových lesů

02-06-2020 INTA_AD(2020)648523 PE648.523v02-00 INTA
Stanovisko předložené stínovým navrhovatelem
Karin KARLSBRO

Kontakt

Bruxelles

Strasbourg