Jan ZAHRADIL : Úvodní stránka 

Místopředseda 

Výbor pro mezinárodní obchod 

Člen 

Delegace pro vztahy se zeměmi jihovýchodní Asie a Sdružením států jihovýchodní Asie (ASEAN) 

Náhradník 

Výbor pro rozvoj 
Delegace ve Smíšeném parlamentním shromáždění AKT-EU 

Poslední činnosti 

Kontakt