Veuillez remplir ce champ
David CASA David CASA
David CASA

poslanecký klub Evropské lidové strany (Křesťanských demokratů)

Člen

Malta - Partit Nazzjonalista (Malta)

Datum narození : , Valletta

6. volební období David CASA

Politické skupiny

 • 20-07-2004 / 13-07-2009 : Skupina Evropské lidové strany (Křesťanských demokratů) a Evropských demokratů - Člen

Národní strany

 • 20-07-2004 / 13-07-2009 : Partit Nazzjonalista (Malta)

Poslanci

 • 21-07-2004 / 14-01-2007 : Hospodářský a měnový výbor
 • 21-07-2004 / 14-01-2007 : Výbor pro rybolov
 • 15-09-2004 / 31-12-2006 : Delegace ve Smíšeném parlamentním výboru EU-Bulharsko
 • 15-01-2007 / 30-01-2007 : Hospodářský a měnový výbor
 • 15-01-2007 / 30-01-2007 : Výbor pro rybolov
 • 31-01-2007 / 13-07-2009 : Hospodářský a měnový výbor
 • 31-01-2007 / 13-07-2009 : Výbor pro rybolov
 • 15-03-2007 / 13-07-2009 : Delegace pro vztahy se zeměmi Střední Ameriky

Náhradník

 • 22-07-2004 / 14-01-2007 : Výbor pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin
 • 15-09-2004 / 13-07-2009 : Delegace ve Smíšeném parlamentním výboru EU-Turecko
 • 15-01-2007 / 30-01-2007 : Výbor pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin
 • 31-01-2007 / 13-07-2009 : Výbor pro zahraniční věci
 • 31-01-2007 / 13-07-2009 : Výbor pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin
 • 10-05-2007 / 04-02-2009 : Dočasný výbor pro změnu klimatu
 • 23-05-2007 / 13-07-2009 : Delegace v Parlamentním shromáždění EU-Latinská Amerika

all-activities

Příspěvky při rozpravách v plénu

Ústní příspěvky pronesené během plenárních zasedání a písemná prohlášení k rozpravám v plénu. Článek 204čl. 171 odst. 11 jednacího řádu

Zprávy - jako zpravodaj(ka)

V příslušném parlamentním výboru je jmenován zpravodaj, který vypracuje návrh zprávy týkající se určitého legislativního nebo rozpočtového návrhu nebo jiné otázky. Zpravodajové mohou při práci na svém návrhu zprávy konzultovat příslušné odborníky a zúčastněné strany. Jejich úkolem je také navrhovat kompromisní pozměňovací návrhy a jednat se stínovými zpravodaji. Zprávy přijaté ve výborech jsou následně projednány na plenárním zasedání, kde se o nich také hlasuje. Článek 55 jednacího řádu

ZPRÁVA o návrhu nařízení Rady o Evropském rybářském fondu

24-06-2005 A6-0217/2005 PE 357.544v03-00 PECH
David CASA

Návrhy usnesení

Poslanci mohou předložit individuální usnesení o záležitostech, které spadají do působnosti EU. Toto usnesení je předáno příslušnému výboru k projednání. Článek 143 jednacího řádu

Parlamentní otázky

Otázky k ústnímu zodpovězení s rozpravou může předložit výbor, politická skupina nebo nejméně 5 % všech poslanců Parlamentu. Adresáty jsou další orgány EU. Konference předsedů rozhodne, zda a v jakém pořadí budou otázky zařazeny do konečného návrhu pořadu jednání plenárního zasedání. Článek 128 jednacího řádu

Písemná prohlášení (do 16. ledna 2017)

**Tento nástroj ke dni 16. ledna 2017 zanikl**. Písemné prohlášení byla iniciativa týkající se otázek, které spadají do působnosti EU. Poslanci se mohli k prohlášení připojit svým podpisem ve lhůtě 3 měsíců.

Písemné prohlášení o naléhavém plánu nezdaňování malých a středních podniků v Evropské unii

09-03-2009 P6_DCL(2009)0031 Nevzato v potaz
Paolo BARTOLOZZI David CASA Riccardo VENTRE Elisabetta GARDINI
Datum zahájení : 09-03-2009
Platné do : 07-05-2009
Počet signatářů : 39 - 08-05-2009

Písemné prohlášení o harmonizaci daňových systémů v zemích Evropské unie prostřednictvím zavedení rodinného kvocientu

09-03-2009 P6_DCL(2009)0030 Nevzato v potaz
Paolo BARTOLOZZI David CASA Riccardo VENTRE Elisabetta GARDINI
Datum zahájení : 09-03-2009
Platné do : 07-05-2009
Počet signatářů : 23 - 08-05-2009

Prezenční listina

Tyto záznamy o účasti jsou výňatkem ze zápisů z plenárních zasedání 6. volebního období. Informace v nich uvedené jsou poskytovány pouze pro informační účely a týkají se funkčního období poslance v Evropském parlamentu. Jedná se o nezpracované údaje, které nezahrnují opravy z důvodu odůvodněné nepřítomnosti kvůli nemoci, mateřské/otcovské dovolené, povolené činnosti parlamentních delegací atd.

Kontakt

Bruxelles

Strasbourg

Adresa

 • European Parliament
  JAN3Q

  1047 Bruxelles