Please fill this field
Margrete AUKEN Margrete AUKEN
Margrete AUKEN

skupina Zelených / Evropské svobodné aliance

Členka

Dánsko - Socialistisk Folkeparti (Dánsko)

7. volební období Margrete AUKEN

Politické skupiny

 • 14-07-2009 / 30-06-2014 : Skupina Zelených/Evropské svobodné aliance - Členka

Národní strany

 • 14-07-2009 / 30-06-2014 : Socialistisk Folkeparti (Dánsko)

Místopředsedkyně

 • 23-06-2010 / 30-06-2014 : Delegace pro vztahy s Palestinskou legislativní radou

Poslanci

 • 16-07-2009 / 13-06-2010 : Výbor pro dopravu a cestovní ruch
 • 16-07-2009 / 18-01-2012 : Petiční výbor
 • 16-09-2009 / 22-06-2010 : Delegace pro vztahy s Palestinskou legislativní radou
 • 19-01-2012 / 30-06-2014 : Petiční výbor

Náhradnice

 • 16-07-2009 / 18-01-2012 : Výbor pro zemědělství a rozvoj venkova
 • 16-09-2009 / 30-06-2014 : Delegace v Parlamentním shromáždění Unie pro Středomoří
 • 03-06-2010 / 18-01-2012 : Výbor pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin
 • 19-01-2012 / 30-06-2014 : Výbor pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin
 • 19-01-2012 / 30-06-2014 : Výbor pro zemědělství a rozvoj venkova

all-activities

Příspěvky při rozpravách v plénu

Ústní příspěvky pronesené během plenárních zasedání a písemná prohlášení k rozpravám v plénu. Článek 204čl. 171 odst. 11 jednacího řádu

Zprávy - jako zpravodaj(ka)

V příslušném parlamentním výboru je jmenován zpravodaj, který vypracuje návrh zprávy týkající se určitého legislativního nebo rozpočtového návrhu nebo jiné otázky. Zpravodajové mohou při práci na svém návrhu zprávy konzultovat příslušné odborníky a zúčastněné strany. Jejich úkolem je také navrhovat kompromisní pozměňovací návrhy a jednat se stínovými zpravodaji. Zprávy přijaté ve výborech jsou následně projednány na plenárním zasedání, kde se o nich také hlasuje. Článek 55 jednacího řádu

Zprávy - jako stínový(á) zpravodaj(ka)

Politické skupiny jmenují pro každou zprávu v příslušném výboru stínového zpravodaje, který sleduje dosažený pokrok a vyjednává se zpravodajem kompromisní znění. Článek 215 jednacího řádu

Stanoviska - jako navrhovatel(ka)

Výbory mohou vypracovat ke zprávě příslušného výboru stanovisko zabývající se prvky návrhu, které souvisí s jejich působností. Zpravodajové těchto stanovisek také navrhují kompromisní pozměňovací návrhy a jednají se stínovými zpravodaji jmenovanými k tomuto stanovisku. Článek 56, článek 57, příloha VI jednacího řádu

STANOVISKO o správním právu procesním Evropské unie

25-06-2012 PETI_AD(2012)486110 PE 486.110v02-00 PETI
Margrete AUKEN

STANOVISKO k 27. výroční zprávě o kontrole uplatňování práva Evropské unie (2009)

25-05-2011 PETI_AD(2011)462635 PE 462.635v02-00 PETI
Margrete AUKEN

STANOVISKO k návrhu souhrnného rozpočtu Evropské unie na rozpočtový rok 2010, oddíl VIII – Evropský veřejný ochránce práv

02-10-2009 PETI_AD(2009)428132 PE 428.132v03-00 PETI
Margrete AUKEN

Stanovisko předložené stínovým navrhovatelem

Politické skupiny jmenují pro každé stanovisko stínového zpravodaje, který sleduje dosažený pokrok a vyjednává se zpravodajem kompromisní znění. Článek 215 jednacího řádu

STANOVISKO k návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady, terým se stanoví pravidla pro přímé platby zemědělcům v režimech podpory v rámci společné zemědělské politiky

24-09-2012 ENVI_AD(2012)483719 PE 483.719v02-00 ENVI
Dan JØRGENSEN

Návrhy usnesení

Poslanci mohou předložit individuální usnesení o záležitostech, které spadají do působnosti EU. Toto usnesení je předáno příslušnému výboru k projednání. Článek 143 jednacího řádu

Parlamentní otázky

Otázky k ústnímu zodpovězení s rozpravou může předložit výbor, politická skupina nebo nejméně 5 % všech poslanců Parlamentu. Adresáty jsou další orgány EU. Konference předsedů rozhodne, zda a v jakém pořadí budou otázky zařazeny do konečného návrhu pořadu jednání plenárního zasedání. Článek 128 jednacího řádu

Písemná prohlášení (do 16. ledna 2017)

**Tento nástroj ke dni 16. ledna 2017 zanikl**. Písemné prohlášení byla iniciativa týkající se otázek, které spadají do působnosti EU. Poslanci se mohli k prohlášení připojit svým podpisem ve lhůtě 3 měsíců.

Písemné prohlášení o vzdělávání a náboženské diskriminaci v Pákistánu

17-04-2012 P7_DCL(2012)0017 Nevzato v potaz
Elmar BROK Margrete AUKEN Ryszard CZARNECKI Dennis de JONG Kristiina OJULAND
Datum zahájení : 17-04-2012
Platné do : 17-07-2012
Počet signatářů : 56 - 05-07-2012

Prohlášení

Podepsaný a datem opatřený originál prohlášení je uložen v archivu Evropského parlamentu.

Kontakt

Bruxelles

Strasbourg