Please fill this field
Christian EHLER Christian EHLER
Christian EHLER

poslanecký klub Evropské lidové strany (Křesťanských demokratů)

Člen

Německo - Christlich Demokratische Union Deutschlands (Německo)

Datum narození : , München

6. volební období Christian EHLER

Politické skupiny

 • 20-07-2004 / 09-04-2007 : Skupina Evropské lidové strany (Křesťanských demokratů) a Evropských demokratů - Člen
 • 10-04-2007 / 13-07-2009 : Skupina Evropské lidové strany (Křesťanských demokratů) a Evropských demokratů - Člen předsednictva

Národní strany

 • 20-07-2004 / 13-07-2009 : Christlich Demokratische Union Deutschlands (Německo)

Poslanci

 • 21-07-2004 / 10-04-2005 : Výbor pro mezinárodní obchod
 • 15-09-2004 / 13-03-2007 : Delegace pro vztahy se zeměmi jižní Asie a Jihoasijského sdružení pro regionální spolupráci (SAARC)
 • 11-04-2005 / 14-01-2007 : Hospodářský a měnový výbor
 • 15-01-2007 / 30-01-2007 : Hospodářský a měnový výbor
 • 31-01-2007 / 13-07-2009 : Hospodářský a měnový výbor
 • 15-03-2007 / 15-03-2007 : Delegace pro vztahy s Indií
 • 15-03-2007 / 25-04-2007 : Delegace pro vztahy se zeměmi jižní Asie
 • 26-04-2007 / 13-07-2009 : Delegace pro vztahy s Indií

Náhradník

 • 21-07-2004 / 14-01-2007 : Výbor pro průmysl, výzkum a energetiku
 • 15-09-2004 / 13-03-2007 : Delegace pro vztahy se Spojenými státy
 • 15-02-2006 / 14-01-2007 : Podvýbor pro bezpečnost a obranu
 • 15-01-2007 / 30-01-2007 : Výbor pro průmysl, výzkum a energetiku
 • 15-01-2007 / 30-01-2007 : Podvýbor pro bezpečnost a obranu
 • 31-01-2007 / 13-07-2009 : Výbor pro průmysl, výzkum a energetiku
 • 31-01-2007 / 13-07-2009 : Podvýbor pro bezpečnost a obranu
 • 14-03-2007 / 13-07-2009 : Delegace pro vztahy se Spojenými státy
 • 15-03-2007 / 25-04-2007 : Delegace pro vztahy s Indií

all-activities

Příspěvky při rozpravách v plénu

Ústní příspěvky pronesené během plenárních zasedání a písemná prohlášení k rozpravám v plénu. Článek 204čl. 171 odst. 11 jednacího řádu

Zprávy - jako zpravodaj(ka)

V příslušném parlamentním výboru je jmenován zpravodaj, který vypracuje návrh zprávy týkající se určitého legislativního nebo rozpočtového návrhu nebo jiné otázky. Zpravodajové mohou při práci na svém návrhu zprávy konzultovat příslušné odborníky a zúčastněné strany. Jejich úkolem je také navrhovat kompromisní pozměňovací návrhy a jednat se stínovými zpravodaji. Zprávy přijaté ve výborech jsou následně projednány na plenárním zasedání, kde se o nich také hlasuje. Článek 55 jednacího řádu

Stanoviska - jako navrhovatel(ka)

Výbory mohou vypracovat ke zprávě příslušného výboru stanovisko zabývající se prvky návrhu, které souvisí s jejich působností. Zpravodajové těchto stanovisek také navrhují kompromisní pozměňovací návrhy a jednají se stínovými zpravodaji jmenovanými k tomuto stanovisku. Článek 56, článek 57, příloha VI jednacího řádu

STANOVISKO k návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění nařízení (ES) č. 1755/2005 o podmínkách přístupu k plynárenským přepravním soustavám

08-05-2008 ECON_AD(2008)400563 PE 400.563v02-00 ECON
Christian EHLER

STANOVISKO k Evropské strategii pro udržitelnou, konkurenceschopnou a bezpečnou energii – Zelená kniha

03-10-2006 ECON_AD(2006)376670 PE 376.670v02-00 ECON
Christian EHLER

STANOVISKO k evropské bezpečnostní strategii

17-03-2005 ITRE_AD(2005)353510 PE 353.510v03-00 ITRE
Christian EHLER

Parlamentní otázky

Otázky k ústnímu zodpovězení s rozpravou může předložit výbor, politická skupina nebo nejméně 5 % všech poslanců Parlamentu. Adresáty jsou další orgány EU. Konference předsedů rozhodne, zda a v jakém pořadí budou otázky zařazeny do konečného návrhu pořadu jednání plenárního zasedání. Článek 128 jednacího řádu

EU security research EN

17-12-2007 E-6466/2007 Komise

Aquaculture EN

04-07-2007 E-3581/2007 Komise

Písemná prohlášení (do 16. ledna 2017)

**Tento nástroj ke dni 16. ledna 2017 zanikl**. Písemné prohlášení byla iniciativa týkající se otázek, které spadají do působnosti EU. Poslanci se mohli k prohlášení připojit svým podpisem ve lhůtě 3 měsíců.

Písemné prohlášení o emisích skleníkových plynů způsobených odvětvím živočišné výroby

28-03-2007 P6_DCL(2007)0036 Nevzato v potaz
Romana JORDAN Christian EHLER
Datum zahájení : 28-03-2007
Platné do : 28-06-2007
Počet signatářů : 36 - 29-06-2007

Prezenční listina

Tyto záznamy o účasti jsou výňatkem ze zápisů z plenárních zasedání 6. volebního období. Informace v nich uvedené jsou poskytovány pouze pro informační účely a týkají se funkčního období poslance v Evropském parlamentu. Jedná se o nezpracované údaje, které nezahrnují opravy z důvodu odůvodněné nepřítomnosti kvůli nemoci, mateřské/otcovské dovolené, povolené činnosti parlamentních delegací atd.

Kontakt

Bruxelles

Strasbourg