Please fill this field
Christian EHLER Christian EHLER
Christian EHLER

poslanecký klub Evropské lidové strany (Křesťanských demokratů)

Člen

Německo - Christlich Demokratische Union Deutschlands (Německo)

Datum narození : , München

8. volební období Christian EHLER

Politické skupiny

 • 01-07-2014 / 01-07-2019 : Poslanecký klub Evropské lidové strany (Křesťanských demokratů) - Člen

Národní strany

 • 01-07-2014 / 01-07-2019 : Christlich Demokratische Union Deutschlands (Německo)

Předseda

 • 16-02-2017 / 01-07-2019 : Delegace pro vztahy se Spojenými státy

Místopředseda

 • 11-09-2014 / 18-01-2017 : Podvýbor pro bezpečnost a obranu
 • 25-01-2017 / 01-07-2019 : Podvýbor pro bezpečnost a obranu

Poslanci

 • 01-07-2014 / 18-01-2017 : Výbor pro průmysl, výzkum a energetiku
 • 14-07-2014 / 10-09-2014 : Podvýbor pro bezpečnost a obranu
 • 14-07-2014 / 15-02-2017 : Delegace pro vztahy se Spojenými státy
 • 19-01-2017 / 24-01-2017 : Podvýbor pro bezpečnost a obranu
 • 19-01-2017 / 01-07-2019 : Výbor pro průmysl, výzkum a energetiku
 • 16-02-2017 / 01-07-2019 : Konference předsedů delegací

Náhradník

 • 01-07-2014 / 13-07-2014 : Podvýbor pro bezpečnost a obranu
 • 01-07-2014 / 18-01-2017 : Výbor pro zahraniční věci
 • 14-07-2014 / 01-07-2019 : Delegace pro vztahy s Korejským poloostrovem
 • 19-01-2017 / 01-07-2019 : Výbor pro zahraniční věci
 • 12-09-2017 / 14-11-2018 : Zvláštní výbor pro terorismus

Hlavní parlamentní činnost

Zprávy - jako zpravodaj(ka)

V příslušném parlamentním výboru je jmenován zpravodaj, který vypracuje návrh zprávy týkající se určitého legislativního nebo rozpočtového návrhu nebo jiné otázky. Zpravodajové mohou při práci na svém návrhu zprávy konzultovat příslušné odborníky a zúčastněné strany. Jejich úkolem je také navrhovat kompromisní pozměňovací návrhy a jednat se stínovými zpravodaji. Zprávy přijaté ve výborech jsou následně projednány na plenárním zasedání, kde se o nich také hlasuje. Článek 55 jednacího řádu

Zprávy - jako stínový(á) zpravodaj(ka)

Politické skupiny jmenují pro každou zprávu v příslušném výboru stínového zpravodaje, který sleduje dosažený pokrok a vyjednává se zpravodajem kompromisní znění. Článek 215 jednacího řádu

Stanoviska - jako navrhovatel(ka)

Výbory mohou vypracovat ke zprávě příslušného výboru stanovisko zabývající se prvky návrhu, které souvisí s jejich působností. Zpravodajové těchto stanovisek také navrhují kompromisní pozměňovací návrhy a jednají se stínovými zpravodaji jmenovanými k tomuto stanovisku. Článek 56, článek 57, příloha VI jednacího řádu

STANOVISKO k návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění nařízení (EU, EURATOM) č. 966/2012, kterým se stanoví finanční pravidla pro souhrnný rozpočet Unie

27-01-2015 AFET_AD(2015)541620 PE541.620v02-00 AFET
Christian EHLER

Stanovisko předložené stínovým navrhovatelem

Politické skupiny jmenují pro každé stanovisko stínového zpravodaje, který sleduje dosažený pokrok a vyjednává se zpravodajem kompromisní znění. Článek 215 jednacího řádu

STANOVISKO k návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1316/2013 a (EU) 2015/1017, pokud jde o prodloužení trvání Evropského fondu pro strategické investice, jakož i zavedení technických zlepšení daného fondu a Evropského centra pro investiční poradenství

03-04-2017 ITRE_AD(2017)597734 PE597.734v02-00 ITRE
Eva KAILI

STANOVISKO k návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady o Evropském fondu pro strategické investice a o změně nařízení (EU) č. 1291/2013 a (EU) č. 1316/2013

27-04-2015 ITRE_AD(2015)549399 PE549.399v03-00 ITRE
Kathleen VAN BREMPT

STANOVISKO k návrhu opravného rozpočtu č. 1/2015: Evropský fond pro strategické investice (EFSI)

15-04-2015 ITRE_AD(2015)551763 PE551.763v02-00 ITRE
Kathleen VAN BREMPT

Otázky k ústnímu zodpovězení

Otázky k ústnímu zodpovězení s rozpravou adresované Evropské komisi, Radě nebo místopředsedovi Komise, vysokému představiteli Unie může podkládat výbor, politická skupina nebo alespoň 5 % poslanců Parlamentu. Článek 136 jednacího řádu

Další parlamentní činnost

Otázky k písemnému zodpovězení

Poslanci mohou položit předsedovi Evropské rady, Radě, Komisi nebo místopředsedovi Komise, vysokému představiteli Unie stanovený počet otázek k písemnému zodpovězení. Článek 138, příloha III jednacího řádu

Prohlášení

Kontakt

Bruxelles

Strasbourg