Elisa
FERREIRA

Stanovisko předložené stínovým navrhovatelem - 7. volební období Elisa FERREIRA

Politické skupiny jmenují pro každé stanovisko stínového zpravodaje, který sleduje dosažený pokrok a vyjednává se zpravodajem kompromisní znění. Článek 215 jednacího řádu

STANOVISKO k návrhu směrnice Evropského parlamentu a Rady o trestněprávní ochraně eura a jiných měn proti padělání, kterou se nahrazuje rámcové rozhodnutí Rady 2000/383/SVV

25-09-2013 ECON_AD(2013)514677 PE 514.677v02-00 ECON
Pablo ZALBA BIDEGAIN

STANOVISKO k návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění nařízení Rady (ES) č. 1083/2006, pokud jde o některá ustanovení týkající se nástrojů pro sdílení rizika pro členské státy, jejichž finanční stabilita je postižena či ohrožena závažnými obtížemi

13-03-2012 ECON_AD(2012)478650 PE 478.650v02-00 ECON
Rolandas PAKSAS