Elisa
FERREIRA

Parlamentní otázky - 7. volební období Elisa FERREIRA

Otázky k ústnímu zodpovězení s rozpravou může předložit výbor, politická skupina nebo nejméně 5 % všech poslanců Parlamentu. Adresáty jsou další orgány EU. Konference předsedů rozhodne, zda a v jakém pořadí budou otázky zařazeny do konečného návrhu pořadu jednání plenárního zasedání. Článek 128 jednacího řádu

Storm in Madeira EN

06-12-2013 E-013921/2013 Komise

Situation at Açomonta EN

25-03-2013 E-003377/2013 Komise

European Financial Stability Fund EN

11-12-2012 E-011302/2012 Komise

European Financial Stability Fund EN

11-12-2012 E-011301/2012 Rada

Růst EU

07-12-2012 O-000210/2012 Komise

Possible preferential treatment of Ireland EN

29-10-2012 E-009903/2012 Komise

Possible suspension of structural funds EN

09-01-2012 E-000120/2012 Komise