Elisa
FERREIRA

Příspěvky při rozpravách v plénu - 7. volební období Elisa FERREIRA

Ústní příspěvky pronesené během plenárních zasedání a písemná prohlášení k rozpravám v plénu. Článek 204čl. 171 odst. 11 jednacího řádu

Stav jednání o evropské bankovní unii (rozprava)

12-09-2013 P7_CRE-REV(2013)09-12(12)

Současná situace na Kypru (rozprava)

17-04-2013 P7_CRE-REV(2013)04-17(3)