Please fill this field
Javier MORENO SÁNCHEZ Javier MORENO SÁNCHEZ
Javier MORENO SÁNCHEZ

skupina Progresivní aliance socialistů a demokratů v Evropském parlamentu

Člen

Španělsko - Partido Socialista Obrero Español (Španělsko)

Datum narození : , Ginebra (Suiza)

6. volební období Javier MORENO SÁNCHEZ

Politické skupiny

 • 20-07-2004 / 13-07-2009 : Skupina sociálních demokratů v Evropském parlamentu - Člen

Národní strany

 • 20-07-2004 / 13-07-2009 : Partido Socialista Obrero Español (Španělsko)

Poslanci

 • 21-07-2004 / 14-01-2007 : Výbor pro mezinárodní obchod
 • 15-09-2004 / 13-03-2007 : Delegace pro vztahy se Mercosurem
 • 15-01-2007 / 30-01-2007 : Výbor pro mezinárodní obchod
 • 31-01-2007 / 13-07-2009 : Výbor pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci
 • 14-03-2007 / 13-07-2009 : Delegace pro vztahy se Mercosurem
 • 19-11-2008 / 13-07-2009 : Delegace v Parlamentním shromáždění EU-Latinská Amerika

Náhradník

 • 21-07-2004 / 14-01-2007 : Výbor pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci
 • 15-09-2004 / 05-10-2005 : Delegace pro vztahy se zeměmi Andského společenství
 • 06-10-2005 / 13-03-2007 : Delegace pro vztahy s Íránem
 • 15-01-2007 / 30-01-2007 : Výbor pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci
 • 31-01-2007 / 13-07-2009 : Výbor pro mezinárodní obchod
 • 14-03-2007 / 14-03-2007 : Delegace pro vztahy s Íránem
 • 15-03-2007 / 13-07-2009 : Delegace pro vztahy s Japonskem
 • 23-05-2007 / 18-11-2008 : Delegace v Parlamentním shromáždění EU-Latinská Amerika
 • 09-04-2008 / 16-04-2008 : Dočasný výbor pro změnu klimatu

all-activities

Příspěvky při rozpravách v plénu

Ústní příspěvky pronesené během plenárních zasedání a písemná prohlášení k rozpravám v plénu. Článek 204čl. 171 odst. 11 jednacího řádu

Zprávy - jako zpravodaj(ka)

V příslušném parlamentním výboru je jmenován zpravodaj, který vypracuje návrh zprávy týkající se určitého legislativního nebo rozpočtového návrhu nebo jiné otázky. Zpravodajové mohou při práci na svém návrhu zprávy konzultovat příslušné odborníky a zúčastněné strany. Jejich úkolem je také navrhovat kompromisní pozměňovací návrhy a jednat se stínovými zpravodaji. Zprávy přijaté ve výborech jsou následně projednány na plenárním zasedání, kde se o nich také hlasuje. Článek 55 jednacího řádu

Návrhy usnesení

Poslanci mohou předložit individuální usnesení o záležitostech, které spadají do působnosti EU. Toto usnesení je předáno příslušnému výboru k projednání. Článek 143 jednacího řádu

Parlamentní otázky

Otázky k ústnímu zodpovězení s rozpravou může předložit výbor, politická skupina nebo nejméně 5 % všech poslanců Parlamentu. Adresáty jsou další orgány EU. Konference předsedů rozhodne, zda a v jakém pořadí budou otázky zařazeny do konečného návrhu pořadu jednání plenárního zasedání. Článek 128 jednacího řádu

Prezenční listina

Tyto záznamy o účasti jsou výňatkem ze zápisů z plenárních zasedání 6. volebního období. Informace v nich uvedené jsou poskytovány pouze pro informační účely a týkají se funkčního období poslance v Evropském parlamentu. Jedná se o nezpracované údaje, které nezahrnují opravy z důvodu odůvodněné nepřítomnosti kvůli nemoci, mateřské/otcovské dovolené, povolené činnosti parlamentních delegací atd.

Kontakt

Bruxelles

Strasbourg