• Janusz   ONYSZKIEWICZ  

Janusz ONYSZKIEWICZ : Návrhy usnesení - 6. volební období 

Poslanci mohou předložit individuální usnesení o záležitostech, které spadají do působnosti EU. Toto usnesení je předáno příslušnému výboru k projednání. Článek 143 jednacího řádu