Pilar del CASTILLO VERA : Úvodní stránka 

Předsedkyně 

Delegace pro vztahy se zeměmi Andského společenství 

Členka 

CPDE  
Konference předsedů delegací 
Výbor pro průmysl, výzkum a energetiku 
Delegace v Parlamentním shromáždění EU-Latinská Amerika 

Náhradnice 

Výbor pro vnitřní trh a ochranu spotřebitelů 
Delegace pro vztahy se zeměmi jižní Asie 

Poslední činnosti 

Kontakt