Please fill this field
Francisco José MILLÁN MON Francisco José MILLÁN MON
Francisco José MILLÁN MON

poslanecký klub Evropské lidové strany (Křesťanských demokratů)

Člen

Španělsko - Partido Popular (Španělsko)

Datum narození : , Pontevedra

6. volební období Francisco José MILLÁN MON

Politické skupiny

 • 20-07-2004 / 13-07-2009 : Skupina Evropské lidové strany (Křesťanských demokratů) a Evropských demokratů - Člen

Národní strany

 • 20-07-2004 / 13-07-2009 : Partido Popular (Španělsko)

Poslanci

 • 21-07-2004 / 14-01-2007 : Výbor pro zahraniční věci
 • 15-09-2004 / 15-09-2004 : Delegace pro vztahy se Mercosurem
 • 15-09-2004 / 17-01-2007 : Delegace v Parlamentním shromáždění EU-Středomoří
 • 15-01-2007 / 30-01-2007 : Výbor pro zahraniční věci
 • 18-01-2007 / 13-03-2007 : Delegace pro vztahy se Spojenými státy
 • 31-01-2007 / 13-07-2009 : Výbor pro zahraniční věci
 • 14-03-2007 / 13-07-2009 : Delegace pro vztahy se Spojenými státy

Náhradník

 • 22-07-2004 / 14-01-2007 : Výbor pro rozvoj
 • 15-01-2007 / 30-01-2007 : Výbor pro rozvoj
 • 31-01-2007 / 13-07-2009 : Výbor pro rozvoj

all-activities

Příspěvky při rozpravách v plénu

Ústní příspěvky pronesené během plenárních zasedání a písemná prohlášení k rozpravám v plénu. Článek 204čl. 171 odst. 11 jednacího řádu

Zprávy - jako zpravodaj(ka)

V příslušném parlamentním výboru je jmenován zpravodaj, který vypracuje návrh zprávy týkající se určitého legislativního nebo rozpočtového návrhu nebo jiné otázky. Zpravodajové mohou při práci na svém návrhu zprávy konzultovat příslušné odborníky a zúčastněné strany. Jejich úkolem je také navrhovat kompromisní pozměňovací návrhy a jednat se stínovými zpravodaji. Zprávy přijaté ve výborech jsou následně projednány na plenárním zasedání, kde se o nich také hlasuje. Článek 55 jednacího řádu

ZPRÁVA o stavu transatlantických vztahů po volbách v USA

03-03-2009 A6-0114/2009 PE 416.553v03-00 AFET
Francisco José MILLÁN MON

Stanoviska - jako navrhovatel(ka)

Výbory mohou vypracovat ke zprávě příslušného výboru stanovisko zabývající se prvky návrhu, které souvisí s jejich působností. Zpravodajové těchto stanovisek také navrhují kompromisní pozměňovací návrhy a jednají se stínovými zpravodaji jmenovanými k tomuto stanovisku. Článek 56, článek 57, příloha VI jednacího řádu

STANOVISKO k obchodním a hospodářským vztahům se Sdružením zemí jihovýchodní Asie (ASEAN)

03-03-2008 AFET_AD(2008)398642 PE 398.642v02-00 AFET
Francisco José MILLÁN MON

Návrhy usnesení

Poslanci mohou předložit individuální usnesení o záležitostech, které spadají do působnosti EU. Toto usnesení je předáno příslušnému výboru k projednání. Článek 143 jednacího řádu

Parlamentní otázky

Otázky k ústnímu zodpovězení s rozpravou může předložit výbor, politická skupina nebo nejméně 5 % všech poslanců Parlamentu. Adresáty jsou další orgány EU. Konference předsedů rozhodne, zda a v jakém pořadí budou otázky zařazeny do konečného návrhu pořadu jednání plenárního zasedání. Článek 128 jednacího řádu

Prezenční listina

Tyto záznamy o účasti jsou výňatkem ze zápisů z plenárních zasedání 6. volebního období. Informace v nich uvedené jsou poskytovány pouze pro informační účely a týkají se funkčního období poslance v Evropském parlamentu. Jedná se o nezpracované údaje, které nezahrnují opravy z důvodu odůvodněné nepřítomnosti kvůli nemoci, mateřské/otcovské dovolené, povolené činnosti parlamentních delegací atd.

Kontakt

Bruxelles

Strasbourg