Please fill this field
Francisco José MILLÁN MON Francisco José MILLÁN MON
Francisco José MILLÁN MON

poslanecký klub Evropské lidové strany (Křesťanských demokratů)

Člen

Španělsko - Partido Popular (Španělsko)

Datum narození : , Pontevedra

7. volební období Francisco José MILLÁN MON

Politické skupiny

 • 14-07-2009 / 15-09-2009 : Poslanecký klub Evropské lidové strany (Křesťanských demokratů) - Člen
 • 16-09-2009 / 30-06-2014 : Poslanecký klub Evropské lidové strany (Křesťanských demokratů) - Člen předsednictva

Národní strany

 • 14-07-2009 / 30-06-2014 : Partido Popular (Španělsko)

Poslanci

 • 16-07-2009 / 18-01-2012 : Výbor pro zahraniční věci
 • 16-09-2009 / 30-06-2014 : Delegace pro vztahy se Spojenými státy
 • 19-01-2012 / 30-06-2014 : Výbor pro zahraniční věci

Náhradník

 • 16-07-2009 / 18-01-2012 : Výbor pro kulturu a vzdělávání
 • 16-07-2009 / 18-01-2012 : Podvýbor pro lidská práva
 • 16-09-2009 / 11-10-2009 : Delegace pro vztahy s Afghánistánem
 • 16-09-2009 / 30-06-2014 : Delegace pro vztahy se zeměmi Maghrebu a Arabskou maghrebskou unií
 • 19-01-2012 / 30-06-2014 : Výbor pro kulturu a vzdělávání
 • 19-01-2012 / 30-06-2014 : Podvýbor pro lidská práva

all-activities

Zprávy - jako zpravodaj(ka)

V příslušném parlamentním výboru je jmenován zpravodaj, který vypracuje návrh zprávy týkající se určitého legislativního nebo rozpočtového návrhu nebo jiné otázky. Zpravodajové mohou při práci na svém návrhu zprávy konzultovat příslušné odborníky a zúčastněné strany. Jejich úkolem je také navrhovat kompromisní pozměňovací návrhy a jednat se stínovými zpravodaji. Zprávy přijaté ve výborech jsou následně projednány na plenárním zasedání, kde se o nich také hlasuje. Článek 55 jednacího řádu

Návrhy usnesení

Poslanci mohou předložit individuální usnesení o záležitostech, které spadají do působnosti EU. Toto usnesení je předáno příslušnému výboru k projednání. Článek 143 jednacího řádu

Parlamentní otázky

Otázky k ústnímu zodpovězení s rozpravou může předložit výbor, politická skupina nebo nejméně 5 % všech poslanců Parlamentu. Adresáty jsou další orgány EU. Konference předsedů rozhodne, zda a v jakém pořadí budou otázky zařazeny do konečného návrhu pořadu jednání plenárního zasedání. Článek 128 jednacího řádu

Prohlášení

Podepsaný a datem opatřený originál prohlášení je uložen v archivu Evropského parlamentu.

Kontakt

Bruxelles

Strasbourg