Please fill this field
Francisco José MILLÁN MON Francisco José MILLÁN MON
Francisco José MILLÁN MON

poslanecký klub Evropské lidové strany (Křesťanských demokratů)

Člen

Španělsko - Partido Popular (Španělsko)

Datum narození : , Pontevedra

8. volební období Francisco José MILLÁN MON

Politické skupiny

  • 01-07-2014 / 01-07-2019 : Poslanecký klub Evropské lidové strany (Křesťanských demokratů) - Člen

Národní strany

  • 01-07-2014 / 01-07-2019 : Partido Popular (Španělsko)

Poslanci

  • 01-07-2014 / 18-01-2017 : Výbor pro zahraniční věci
  • 14-07-2014 / 01-07-2019 : Delegace pro vztahy se Spojenými státy
  • 19-01-2017 / 01-07-2019 : Výbor pro zahraniční věci

Náhradník

  • 01-07-2014 / 18-01-2017 : Výbor pro rybolov
  • 14-07-2014 / 01-07-2019 : Delegace pro vztahy s Čínskou lidovou republikou
  • 30-03-2015 / 29-03-2017 : Delegace v Parlamentním shromáždění EU-Latinská Amerika
  • 19-01-2017 / 01-07-2019 : Výbor pro rybolov

Hlavní parlamentní činnost

Příspěvky při rozpravách v plénu

Ústní příspěvky pronesené během plenárních zasedání a písemná prohlášení k rozpravám v plénu. Článek 204čl. 171 odst. 11 jednacího řádu

Evropský námořní a rybářský fond (rozprava) ES

03-04-2019 P8_CRE-REV(2019)04-03(1-155-0000)

Evropský námořní a rybářský fond (rozprava) ES

03-04-2019 P8_CRE-REV(2019)04-03(1-157-0000)

Zavedení programu Kreativní Evropa (2021–2027) (rozprava) ES

28-03-2019 P8_CRE-REV(2019)03-28(4-029-0000)

Zprávy - jako zpravodaj(ka)

V příslušném parlamentním výboru je jmenován zpravodaj, který vypracuje návrh zprávy týkající se určitého legislativního nebo rozpočtového návrhu nebo jiné otázky. Zpravodajové mohou při práci na svém návrhu zprávy konzultovat příslušné odborníky a zúčastněné strany. Jejich úkolem je také navrhovat kompromisní pozměňovací návrhy a jednat se stínovými zpravodaji. Zprávy přijaté ve výborech jsou následně projednány na plenárním zasedání, kde se o nich také hlasuje. Článek 55 jednacího řádu

Stanoviska - jako navrhovatel(ka)

Výbory mohou vypracovat ke zprávě příslušného výboru stanovisko zabývající se prvky návrhu, které souvisí s jejich působností. Zpravodajové těchto stanovisek také navrhují kompromisní pozměňovací návrhy a jednají se stínovými zpravodaji jmenovanými k tomuto stanovisku. Článek 56, článek 57, příloha VI jednacího řádu

STANOVISKO k doporučením Evropské komisi pro jednání o transatlantickém obchodním a investičním partnerství (TTIP)

01-04-2015 AFET_AD(2015)546630 PE546.630v03-00 AFET
Francisco José MILLÁN MON

Návrhy usnesení

Návrhy usnesení na aktuální témata předkládají na žádost výborů politické skupiny nebo alespoň 5 % poslanců a je o nich hlasováno na plenárním zasedání. Články 132, 136, 139, 144 jednacího řádu.

Otázky k ústnímu zodpovězení

Otázky k ústnímu zodpovězení s rozpravou adresované Evropské komisi, Radě nebo místopředsedovi Komise, vysokému představiteli Unie může podkládat výbor, politická skupina nebo alespoň 5 % poslanců Parlamentu. Článek 136 jednacího řádu

Další parlamentní činnost

Písemná vysvětlení hlasování

Poslanci mohou podat písemné vysvětlení svého hlasování v plénu. Článek 194 jednacího řádu

Dohoda o hospodářském partnerství EU-Japonsko (A8-0366/2018 - Pedro Silva Pereira) ES

12-12-2018

He apoyado con mi voto la aprobación del Acuerdo de Asociación Económica UE-Japón y el informe del señor Silva Pereira sobre dicho Acuerdo.
El ambicioso Acuerdo de Asociación Económica crea una amplia zona de intercambio comercial que abarca a 600 millones de personas y casi una tercera parte del PIB mundial. Beneficiará a los consumidores y también creará empleo.
El Acuerdo suprime la mayoría de los aranceles que las empresas de la UE pagan por sus exportaciones a Japón. Además, abre el mercado japonés —tercera economía mundial—, con sus 127 millones de consumidores, a las principales exportaciones agroalimentarias de la UE e incrementa las posibilidades de exportación de la UE en otros sectores. También facilitará la contratación pública a las empresas europeas.

Dohoda o strategickém partnerství EU-Japonsko (A8-0383/2018 - Alojz Peterle) ES

12-12-2018

He apoyado con mi voto la aprobación del Acuerdo de Asociación Estratégica UE-Japón y el informe del señor Alojz Peterle sobre dicho Acuerdo.
La Unión Europea y Japón son socios con muchos valores comunes y trabajan juntos bilateralmente, así como en las Naciones Unidas y en el G7.
El Acuerdo de Asociación Estratégica permitirá incrementar la colaboración en numerosos ámbitos y reforzará la proyección de la UE en una región tan amplia y dinámica como la de Asia-Pacífico.

Zřízení Nástroje pro propojení Evropy (A8-0409/2018 - Henna Virkkunen, Marian-Jean Marinescu, Pavel Telička) ES

12-12-2018

He apoyado la aprobación de la revisión del Reglamento del Mecanismo «Conectar Europa».
El Mecanismo «Conectar Europa» tiene un alto valor añadido europeo: mejora la competitividad; permite el acceso al mercado interior de las regiones periféricas; y reduce las distancias entre los Estados miembros.
Mediante la inclusión en el Corredor Atlántico del tramo de mercancías A Coruña - Santiago - Vigo - Ourense - Monforte de Lemos - León, Galicia y sus puertos estarán más cerca del resto de Europa. Por ello, celebro que los esfuerzos combinados de la Xunta de Galicia y del Gobierno español presidido por Mariano Rajoy, unidos a la sensibilidad de la comisaria Bulc, hayan permitido que la propuesta de la Comisión Europea incluyera a Galicia en el Corredor Atlántico y que el Parlamento Europeo hoy respalde esa inclusión.
Me alegro de que el Parlamento Europeo haya propuesto la incorporación de la línea Porto-Vigo al Mecanismo «Conectar Europa» y al Corredor Atlántico. La mejora de las conexiones entre Galicia y la región norte de Portugal es prioritaria para las dos naciones ibéricas. Deseo que la Comisión Europea en la futura revisión de la red transeuropea de transporte (RTE-T) incluya el tramo Porto-Vigo en la red básica.

Otázky k písemnému zodpovězení

Poslanci mohou položit předsedovi Evropské rady, Radě, Komisi nebo místopředsedovi Komise, vysokému představiteli Unie stanovený počet otázek k písemnému zodpovězení. Článek 138, příloha III jednacího řádu

Písemná prohlášení (do 16. ledna 2017)

**Tento nástroj ke dni 16. ledna 2017 zanikl**. Písemné prohlášení byla iniciativa týkající se otázek, které spadají do působnosti EU. Poslanci se mohli k prohlášení připojit svým podpisem ve lhůtě 3 měsíců.

Písemné prohlášení o vyhlášení Evropského dne ovoce

12-12-2016 P8_DCL(2016)0130 Nevzato v potaz
Ramón Luis VALCÁRCEL SISO Paolo DE CASTRO Jasenko SELIMOVIC Nuno MELO Marijana PETIR Czesław Adam SIEKIERSKI Esther HERRANZ GARCÍA Antonio LÓPEZ-ISTÚRIZ WHITE Gabriel MATO Teresa JIMÉNEZ-BECERRIL BARRIO Agustín DÍAZ DE MERA GARCÍA CONSUEGRA Santiago FISAS AYXELÀ Verónica LOPE FONTAGNÉ Carlos ITURGAIZ Francisco José MILLÁN MON Rosa ESTARÀS FERRAGUT Pilar del CASTILLO VERA Pilar AYUSO Francisco de Paula GAMBUS MILLET Florent MARCELLESI Esteban GONZÁLEZ PONS
Datum zahájení : 12-12-2016
Platné do : 12-03-2017
Počet signatářů : 132 - 13-03-2017

Písemné prohlášení o naléhavé potřebě zvýšit intervenční ceny v zájmu překonání krize v mlékárenství

12-09-2016 P8_DCL(2016)0069 Nevzato v potaz
José BLANCO LÓPEZ Iratxe GARCÍA PÉREZ Paolo DE CASTRO Isabelle THOMAS Clara AGUILERA Esther HERRANZ GARCÍA Francisco José MILLÁN MON Izaskun BILBAO BARANDICA Maite PAGAZAURTUNDÚA Stanislav POLČÁK Daniel BUDA Jonás FERNÁNDEZ Eider GARDIAZABAL RUBIAL Sergio GUTIÉRREZ PRIETO Ricardo SERRÃO SANTOS Fernando RUAS Carlos COELHO Cláudia MONTEIRO DE AGUIAR Nuno MELO Sofia RIBEIRO José Manuel FERNANDES Jordi Vicent SEBASTIA TALAVERA Estefanía TORRES MARTÍNEZ Eric ANDRIEU Agustín DÍAZ DE MERA GARCÍA CONSUEGRA Gabriel MATO Pablo ZALBA BIDEGAIN
Datum zahájení : 12-09-2016
Platné do : 12-12-2016
Počet signatářů : 58 - 13-12-2016

Písemné prohlášení o demografické budoucnosti Evropy a problémech spojených se stárnutím populace a poklesem počtu obyvatel

12-01-2015 P8_DCL(2015)0003 Nevzato v potaz
José BLANCO LÓPEZ Francisco José MILLÁN MON Iskra MIHAYLOVA Jonás FERNÁNDEZ Dan NICA Maite PAGAZAURTUNDÚA Enrique CALVET CHAMBON Rosa D'AMATO Isabella ADINOLFI Krzysztof HETMAN Ivan JAKOVČIĆ Milan ZVER Verónica LOPE FONTAGNÉ Inés AYALA SENDER
Datum zahájení : 12-01-2015
Platné do : 12-04-2015
Počet signatářů : 109 - 17-04-2015

Prohlášení

Podepsaný a datem opatřený originál prohlášení je uložen v archivu Evropského parlamentu.

Kontakt

Bruxelles

Strasbourg