Veuillez remplir ce champ
Desislav CHUKOLOV Desislav CHUKOLOV
Desislav CHUKOLOV
Bulharsko

Datum narození : , Ruse

6. volební období Desislav CHUKOLOV

Politické skupiny

  • 06-06-2007 / 13-11-2007 : Skupina Identita, tradice, suverenita - Člen
  • 14-11-2007 / 13-07-2009 : Nezařazení poslanci

Národní strany

  • 06-06-2007 / 27-11-2007 : Attack Coalition (Bulharsko)
  • 28-11-2007 / 13-07-2009 : Attack (Bulharsko)

Poslanci

  • 09-07-2007 / 13-07-2009 : Výbor pro vnitřní trh a ochranu spotřebitelů
  • 03-09-2007 / 13-07-2009 : Delegace pro vztahy s Íránem

Náhradník

  • 09-07-2007 / 13-07-2009 : Výbor pro ústavní záležitosti

all-activities

Příspěvky při rozpravách v plénu

Ústní příspěvky pronesené během plenárních zasedání a písemná prohlášení k rozpravám v plénu. Článek 204čl. 171 odst. 11 jednacího řádu

Parlamentní otázky

Otázky k ústnímu zodpovězení s rozpravou může předložit výbor, politická skupina nebo nejméně 5 % všech poslanců Parlamentu. Adresáty jsou další orgány EU. Konference předsedů rozhodne, zda a v jakém pořadí budou otázky zařazeny do konečného návrhu pořadu jednání plenárního zasedání. Článek 128 jednacího řádu

Písemná prohlášení (do 16. ledna 2017)

**Tento nástroj ke dni 16. ledna 2017 zanikl**. Písemné prohlášení byla iniciativa týkající se otázek, které spadají do působnosti EU. Poslanci se mohli k prohlášení připojit svým podpisem ve lhůtě 3 měsíců.

Písemné prohlášení o dovozu potravin

18-02-2009 P6_DCL(2009)0018 Nevzato v potaz
Dimitar STOYANOV Desislav CHUKOLOV Slavi BINEV
Datum zahájení : 18-02-2009
Platné do : 07-05-2009
Počet signatářů : 12 - 08-05-2009

Písemné prohlášení o vzplanutí etnické nenávisti proti Bulharům v Bulharsku

02-02-2009 P6_DCL(2009)0006 Nevzato v potaz
Dimitar STOYANOV Desislav CHUKOLOV Slavi BINEV
Datum zahájení : 02-02-2009
Platné do : 07-05-2009
Počet signatářů : 17 - 08-05-2009

Písemné prohlášení o ochraně vnějších hranic EU před pytláctvím a jinou hospodářskou trestnou činností

01-09-2008 P6_DCL(2008)0065 Nevzato v potaz
Dimitar STOYANOV Desislav CHUKOLOV Slavi BINEV
Datum zahájení : 01-09-2008
Platné do : 04-12-2008
Počet signatářů : 13 - 05-12-2008

Prezenční listina

Tyto záznamy o účasti jsou výňatkem ze zápisů z plenárních zasedání 6. volebního období. Informace v nich uvedené jsou poskytovány pouze pro informační účely a týkají se funkčního období poslance v Evropském parlamentu. Jedná se o nezpracované údaje, které nezahrnují opravy z důvodu odůvodněné nepřítomnosti kvůli nemoci, mateřské/otcovské dovolené, povolené činnosti parlamentních delegací atd.