Please fill this field
Francesco FERRARI Francesco FERRARI
Francesco FERRARI
Itálie

Datum narození : , Mairano (Brescia)

6. volební období Francesco FERRARI

Politické skupiny

  • 05-07-2007 / 13-07-2009 : Skupina Aliance liberálů a demokratů pro Evropu - Člen

Národní strany

  • 05-07-2007 / 06-02-2008 : Uniti nell'Ulivo (Itálie)
  • 07-02-2008 / 13-07-2009 : Partito Democratico (Itálie)

Poslanci

  • 03-09-2007 / 13-07-2009 : Výbor pro dopravu a cestovní ruch
  • 31-01-2008 / 13-07-2009 : Delegace pro vztahy s Palestinskou legislativní radou

Náhradník

  • 11-10-2007 / 13-07-2009 : Výbor pro regionální rozvoj

all-activities

Zprávy - jako zpravodaj(ka)

V příslušném parlamentním výboru je jmenován zpravodaj, který vypracuje návrh zprávy týkající se určitého legislativního nebo rozpočtového návrhu nebo jiné otázky. Zpravodajové mohou při práci na svém návrhu zprávy konzultovat příslušné odborníky a zúčastněné strany. Jejich úkolem je také navrhovat kompromisní pozměňovací návrhy a jednat se stínovými zpravodaji. Zprávy přijaté ve výborech jsou následně projednány na plenárním zasedání, kde se o nich také hlasuje. Článek 55 jednacího řádu

Stanoviska - jako navrhovatel(ka)

Výbory mohou vypracovat ke zprávě příslušného výboru stanovisko zabývající se prvky návrhu, které souvisí s jejich působností. Zpravodajové těchto stanovisek také navrhují kompromisní pozměňovací návrhy a jednají se stínovými zpravodaji jmenovanými k tomuto stanovisku. Článek 56, článek 57, příloha VI jednacího řádu

STANOVISKO k aspektům regionálního rozvoje souvisejícím s dopadem cestovního ruchu na pobřežní oblasti

04-11-2008 TRAN_AD(2008)412095 PE 412.095v02-00 TRAN
Francesco FERRARI

Návrhy usnesení

Poslanci mohou předložit individuální usnesení o záležitostech, které spadají do působnosti EU. Toto usnesení je předáno příslušnému výboru k projednání. Článek 143 jednacího řádu

Parlamentní otázky

Otázky k ústnímu zodpovězení s rozpravou může předložit výbor, politická skupina nebo nejméně 5 % všech poslanců Parlamentu. Adresáty jsou další orgány EU. Konference předsedů rozhodne, zda a v jakém pořadí budou otázky zařazeny do konečného návrhu pořadu jednání plenárního zasedání. Článek 128 jednacího řádu

Prezenční listina

Tyto záznamy o účasti jsou výňatkem ze zápisů z plenárních zasedání 6. volebního období. Informace v nich uvedené jsou poskytovány pouze pro informační účely a týkají se funkčního období poslance v Evropském parlamentu. Jedná se o nezpracované údaje, které nezahrnují opravy z důvodu odůvodněné nepřítomnosti kvůli nemoci, mateřské/otcovské dovolené, povolené činnosti parlamentních delegací atd.