Angelika
NIEBLER

Stanovisko předložené stínovým navrhovatelem - 8. volební období Angelika NIEBLER

Politické skupiny jmenují pro každé stanovisko stínového zpravodaje, který sleduje dosažený pokrok a vyjednává se zpravodajem kompromisní znění. Článek 215 jednacího řádu

STANOVISKO k návrhu směrnice Evropského parlamentu a Rady o autorském právu na jednotném digitálním trhu

01-08-2017 ITRE_AD(2017)592363 PE592.363v03-00 ITRE
Zdzisław KRASNODĘBSKI

STANOVISKO k návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady o řešení zeměpisného blokování a jiných forem diskriminace na vnitřním trhu kvůli státní příslušnosti, místu bydliště či místu usazení zákazníků a o změně nařízení (ES) č. 2006/2004 a směrnice 2009/22/ES

10-02-2017 ITRE_AD(2017)592238 PE592.238v03-00 ITRE
Eva KAILI