Angelika
NIEBLER

Otázky k písemnému zodpovězení - 8. volební období Angelika NIEBLER

Poslanci mohou položit předsedovi Evropské rady, Radě, Komisi nebo místopředsedovi Komise, vysokému představiteli Unie stanovený počet otázek k písemnému zodpovězení. Článek 138, příloha III jednacího řádu