Please fill this field
Angelika NIEBLER Angelika NIEBLER
Angelika NIEBLER

poslanecký klub Evropské lidové strany (Křesťanských demokratů)

Členka

Německo - Christlich-Soziale Union in Bayern e.V. (Německo)

Datum narození : , München

5. volební období Angelika NIEBLER

Politické skupiny

 • 20-07-1999 / 02-04-2000 : Skupina Evropské lidové strany (Křesťanských demokratů) a Evropských demokratů - Členka
 • 03-04-2000 / 07-03-2002 : Skupina Evropské lidové strany (Křesťanských demokratů) a Evropských demokratů - Členka předsednictva
 • 08-03-2002 / 19-07-2004 : Skupina Evropské lidové strany (Křesťanských demokratů) a Evropských demokratů - Členka předsednictva

Národní strany

 • 20-07-1999 / 19-07-2004 : Christlich-Soziale Union in Bayern e.V. (Německo)

Poslanci

 • 21-07-1999 / 14-01-2002 : Výbor pro průmysl, vnější obchod, výzkum, energii
 • 06-10-1999 / 14-01-2002 : Delegace pro vztahy s jižní Afrikou
 • 17-01-2002 / 19-07-2004 : Výbor pro průmysl, zahraniční obchod, výzkum a energetiku
 • 07-02-2002 / 19-07-2004 : Delegace pro vztahy s jižní Afrikou

Náhradnice

 • 21-07-1999 / 14-01-2002 : Výbor pro právní záležitosti a vnitřní trh
 • 06-07-2000 / 05-09-2001 : Dočasný výbor pro otázky odposlechového systému Echelon
 • 17-01-2002 / 19-07-2004 : Výbor pro právní záležitosti a vnitřní trh

all-activities

Příspěvky při rozpravách v plénu

Ústní příspěvky pronesené během plenárních zasedání a písemná prohlášení k rozpravám v plénu. Článek 204čl. 171 odst. 11 jednacího řádu

Environmental liability EN

30-03-2004 P5_CRE(2004)03-30(12)

Intellectual property EN

09-03-2004 P5_CRE(2004)03-09(3)

Zprávy - jako zpravodaj(ka)

V příslušném parlamentním výboru je jmenován zpravodaj, který vypracuje návrh zprávy týkající se určitého legislativního nebo rozpočtového návrhu nebo jiné otázky. Zpravodajové mohou při práci na svém návrhu zprávy konzultovat příslušné odborníky a zúčastněné strany. Jejich úkolem je také navrhovat kompromisní pozměňovací návrhy a jednat se stínovými zpravodaji. Zprávy přijaté ve výborech jsou následně projednány na plenárním zasedání, kde se o nich také hlasuje. Článek 55 jednacího řádu

Parlamentní otázky

Otázky k ústnímu zodpovězení s rozpravou může předložit výbor, politická skupina nebo nejméně 5 % všech poslanců Parlamentu. Adresáty jsou další orgány EU. Konference předsedů rozhodne, zda a v jakém pořadí budou otázky zařazeny do konečného návrhu pořadu jednání plenárního zasedání. Článek 128 jednacího řádu

Kontakt

Bruxelles

Strasbourg