Paulo
CASACA

Stanoviska - jako navrhovatel(ka) - 6. volební období Paulo CASACA

Výbory mohou vypracovat ke zprávě příslušného výboru stanovisko zabývající se prvky návrhu, které souvisí s jejich působností. Zpravodajové těchto stanovisek také navrhují kompromisní pozměňovací návrhy a jednají se stínovými zpravodaji jmenovanými k tomuto stanovisku. Článek 56, článek 57, příloha VI jednacího řádu

STANOVISKO k návrhu nařízení Rady, kterým se stanoví zvláštní opatření v oblasti zemědělství ve prospěch nejvzdálenějších regionů Unie

13-06-2005 BUDG_AD(2005)355400 PE 355.400v04-00 BUDG
Paulo CASACA

STANOVISKO k politickým výzvám a rozpočtovým prostředkům rozšířené Unie v letech 2007–2013

17-02-2005 PECH_AD(2005)349920 PE 349.920v02-00 PECH
Paulo CASACA