Paulo
CASACA

Parlamentní otázky - 6. volební období Paulo CASACA

Otázky k ústnímu zodpovězení s rozpravou může předložit výbor, politická skupina nebo nejméně 5 % všech poslanců Parlamentu. Adresáty jsou další orgány EU. Konference předsedů rozhodne, zda a v jakém pořadí budou otázky zařazeny do konečného návrhu pořadu jednání plenárního zasedání. Článek 128 jednacího řádu

Support for terrorism from the EU budget EN

06-01-2009 P-0036/2009 Komise

European budget financing in Lebanon EN

08-12-2008 E-6740/2008 Komise

Electoral reform in Albania EN

13-10-2008 E-5712/2008 Komise

Reflections on further reform of the CFP EN

08-10-2008 E-5642/2008 Komise

European fleets fishing pressure EN

08-10-2008 E-5641/2008 Komise

Death penalty for apostasy EN

16-09-2008 E-5142/2008 Komise