Paulo
CASACA

Písemná prohlášení (do 16. ledna 2017) - 6. volební období Paulo CASACA

**Tento nástroj ke dni 16. ledna 2017 zanikl**. Písemné prohlášení byla iniciativa týkající se otázek, které spadají do působnosti EU. Poslanci se mohli k prohlášení připojit svým podpisem ve lhůtě 3 měsíců.

Písemné prohlášení o lepším dodržování lidských práv íránských Kurdů

23-03-2009 P6_DCL(2009)0035 Nevzato v potaz
André BRIE Paulo CASACA Bill NEWTON DUNN Nickolay MLADENOV
Datum zahájení : 23-03-2009
Platné do : 07-05-2009
Počet signatářů : 48 - 08-05-2009

Písemné prohlášení o významu pracovních míst a práv pracovníků v EU

09-03-2009 P6_DCL(2009)0025 Nevzato v potaz
Philip BUSHILL-MATTHEWS Elisabeth MORIN-CHARTIER Thomas MANN Luigi COCILOVO Paulo CASACA
Datum zahájení : 09-03-2009
Platné do : 07-05-2009
Počet signatářů : 146 - 08-05-2009

Písemné prohlášení a které nabádá členské státy, aby zařadily Hizballáh na seznam teroristických organizací, který vypracovala EU

16-06-2008 P6_DCL(2008)0057 Nevzato v potaz
Alexander Nuno PICKART ALVARO Paulo CASACA Jana HYBÁŠKOVÁ Józef PINIOR Helga TRÜPEL
Datum zahájení : 16-06-2008
Platné do : 23-10-2008
Počet signatářů : 78 - 23-10-2008

Písemné prohlášení o potírání chronické obstrukční plicní nemoci (CHOPN)

14-11-2007 P6_DCL(2007)0102 Nevzato v potaz
Catherine STIHLER Jerzy BUZEK Paulo CASACA Avril DOYLE Gérard ONESTA
Datum zahájení : 14-11-2007
Platné do : 28-02-2008
Počet signatářů : 183 - 21-02-2008

Písemné prohlášení o primátech ve vědeckých pokusech

25-09-2006 P6_DCL(2006)0064 Nevzato v potaz
Robert EVANS Paulo CASACA David MARTIN Sajjad KARIM Carl SCHLYTER
Datum zahájení : 25-09-2006
Platné do : 18-01-2007
Počet signatářů : 88 - 19-01-2007

Písemné prohlášení o zákazů výrobků z tuleňů v Evropské unii

15-05-2006 P6_DCL(2006)0038 Přijato
Carl SCHLYTER Paulo CASACA Karl-Heinz FLORENZ Mojca DRČAR MURKO Caroline LUCAS
Datum zahájení : 15-05-2006
Platné do : 15-09-2006
Přijato (datum) : 26-09-2006
Přijaté texty (se seznamem signatářů) : P6_TA(2006)0369
Počet signatářů : 425 - 15-09-2006

Písemné prohlášení o nedávných popravách nezletilých osob íránskými orgány

01-02-2006 P6_DCL(2006)0006 Nevzato v potaz
Jana HYBÁŠKOVÁ Paulo CASACA Elizabeth LYNNE Willy MEYER Mogens CAMRE
Datum zahájení : 01-02-2006
Platné do : 01-05-2006
Počet signatářů : 106 - 01-05-2006

Písemné prohlášení o lovu lososů v moři do vlečných sítí

24-10-2005 P6_DCL(2005)0063 Nevzato v potaz
Terence WYNN Catherine STIHLER Neil PARISH Paulo CASACA Elspeth ATTWOOLL
Datum zahájení : 24-10-2005
Platné do : 24-01-2006
Počet signatářů : 61 - 24-01-2006

Písemné prohlášení o vývozních náhradách na živý skot vyvážený do třetích zemí

11-04-2005 P6_DCL(2005)0020 Přijato
Neil PARISH Paulo CASACA Marios MATSAKIS Caroline LUCAS Miguel PORTAS
Datum zahájení : 11-04-2005
Platné do : 11-07-2005
Přijato (datum) : 07-07-2005
Přijaté texty (se seznamem signatářů) : P6_TA(2005)0307
Počet signatářů : 373 - 11-07-2005