Christos FOLIAS : 5. volební období 

Politické skupiny 

 • 20-07-1999 / 02-04-2000 : Skupina Evropské lidové strany (Křesťanských demokratů) a Evropských demokratů - Člen
 • 03-04-2000 / 07-03-2002 : Skupina Evropské lidové strany (Křesťanských demokratů) a Evropských demokratů - Člen předsednictva
 • 08-03-2002 / 09-03-2004 : Skupina Evropské lidové strany (Křesťanských demokratů) a Evropských demokratů - Člen

Národní strany 

 • 20-07-1999 / 09-03-2004 : Nea Dimokratia (Řecko)

Předseda 

 • 18-02-2000 / 14-01-2002 : Delegace pro vztahy se Švýcarskem, Islandem a Norskem

Místopředseda 

 • 22-07-1999 / 17-02-2000 : Delegace pro vztahy se zeměmi Mashrequ a Perského zálivu

Poslanci 

 • 21-07-1999 / 14-01-2002 : Výbor pro průmysl, vnější obchod, výzkum, energii
 • 18-02-2000 / 14-01-2002 : Konference předsedů delegací
 • 17-01-2002 / 09-03-2004 : Výbor pro zemědělství a rozvoj venkova
 • 07-02-2002 / 09-03-2004 : Delegace pro vztahy se Švýcarskem, Islandem a Norskem
 • 07-11-2002 / 09-03-2004 : Delegace při výborech pro parlamentní spolupráci pro vztahy EU-Ukrajina a EU-Moldavsko a delegace pro vztahy s Běloruskem

Náhradník 

 • 01-09-1999 / 07-10-1999 : Výbor pro rozpočty
 • 07-10-1999 / 14-12-1999 : Výbor pro hospodářské a měnové věci
 • 23-11-1999 / 14-01-2002 : Výbor pro kontrolu rozpočtu
 • 17-01-2002 / 09-03-2004 : Výbor pro průmysl, zahraniční obchod, výzkum a energetiku
 • 20-11-2003 / 09-03-2004 : Dočasný výbor pro zlepšení námořní bezpečnosti

all-activities 

Příspěvky při rozpravách v plénu 
Ústní příspěvky pronesené během plenárních zasedání a písemná prohlášení k rozpravám v plénu. Článek 204čl. 171 odst. 11 jednacího řádu

Zprávy - jako zpravodaj(ka) 
V příslušném parlamentním výboru je jmenován zpravodaj, který vypracuje návrh zprávy týkající se určitého legislativního nebo rozpočtového návrhu nebo jiné otázky. Zpravodajové mohou při práci na svém návrhu zprávy konzultovat příslušné odborníky a zúčastněné strany. Jejich úkolem je také navrhovat kompromisní pozměňovací návrhy a jednat se stínovými zpravodaji. Zprávy přijaté ve výborech jsou následně projednány na plenárním zasedání, kde se o nich také hlasuje. Článek 55 jednacího řádu

Report concerning discharge in respect of the implementation of the general budget of the European Union for the 1999 financial year, Section 1 - European Parliament/Ombudsman - Committee on Budgetary Control EN  
- A5-0099/2001 -  
-
CONT 

Návrhy usnesení 
Poslanci mohou předložit individuální usnesení o záležitostech, které spadají do působnosti EU. Toto usnesení je předáno příslušnému výboru k projednání. Článek 143 jednacího řádu

Projet de Résolution concernant le séisme catastrophique qui a eu lieu le 7 septembre 1999 à Athènes FR  
- B5-0089/1999  

Parlamentní otázky 
Otázky k ústnímu zodpovězení s rozpravou může předložit výbor, politická skupina nebo nejméně 5 % všech poslanců Parlamentu. Adresáty jsou další orgány EU. Konference předsedů rozhodne, zda a v jakém pořadí budou otázky zařazeny do konečného návrhu pořadu jednání plenárního zasedání. Článek 128 jednacího řádu