Anne
FERREIRA

Stanoviska - jako navrhovatel(ka) - 6. volební období Anne FERREIRA

Výbory mohou vypracovat ke zprávě příslušného výboru stanovisko zabývající se prvky návrhu, které souvisí s jejich působností. Zpravodajové těchto stanovisek také navrhují kompromisní pozměňovací návrhy a jednají se stínovými zpravodaji jmenovanými k tomuto stanovisku. Článek 56, článek 57, příloha VI jednacího řádu

STANOVISKO o obnovené sociální agendě

17-03-2009 ENVI_AD(2009)418332 PE 418.332v02-00 ENVI
Anne FERREIRA

STANOVISKO Návrh směrnice Evropského parlamentu a Rady o bezpečnosti hraček

15-10-2008 ENVI_AD(2008)409407 PE 409.407v03-00 ENVI
Anne FERREIRA