Anna CAVAZZINI : Úvodní stránka 

Místopředsedkyně 

Delegace pro vztahy s Brazilskou federativní republikou 

Členka 

Výbor pro mezinárodní obchod 
Delegace v Parlamentním shromáždění EU-Latinská Amerika 

Náhradnice 

Výbor pro vnitřní trh a ochranu spotřebitelů 
Delegace pro vztahy se zeměmi Střední Ameriky 

Poslední činnosti 

OPINION on the proposal for a regulation of the European Parliament and of the Council amending Regulation (EC) No 715/2007 on type approval of motor vehicles with respect to emissions from light passenger and commercial vehicles (Euro 5 and Euro 6) and on access to vehicle repair and maintenance information EN  
- IMCO_AD(2020)643178 -  
-
IMCO 
Stanoviska - jako navrhovatel(ka) 

Kontakt