Helmut SCHOLZ : Úvodní stránka 

Člen 

Výbor pro mezinárodní obchod 
Výbor pro ústavní záležitosti 
Delegace v Parlamentním výboru pro přidružení EU-Moldavsko 
Delegace pro vztahy s Běloruskem 
Delegace pro vztahy se Spojenými státy americkými 
Delegace v Parlamentním shromáždění Euronest 

Náhradník 

Delegace pro vztahy s Čínskou lidovou republikou 

Poslední činnosti 

Kontakt