Vilija
BLINKEVIČIŪTĖ

Písemná prohlášení (do 16. ledna 2017) - 8. volební období Vilija BLINKEVIČIŪTĖ

**Tento nástroj ke dni 16. ledna 2017 zanikl**. Písemné prohlášení byla iniciativa týkající se otázek, které spadají do působnosti EU. Poslanci se mohli k prohlášení připojit svým podpisem ve lhůtě 3 měsíců.

Písemné prohlášení o násilí vůči zranitelným osobám

16-09-2015 P8_DCL(2015)0049 Nevzato v potaz
Tibor SZANYI Biljana BORZAN Izaskun BILBAO BARANDICA Marc TARABELLA Vilija BLINKEVIČIŪTĖ Clare MOODY Jonás FERNÁNDEZ Elissavet VOZEMBERG-VRIONIDI Nicola CAPUTO Peter SIMON
Datum zahájení : 16-09-2015
Platné do : 16-12-2015
Počet signatářů : 108 - 17-12-2015

Písemné prohlášení o investici do dětí

07-09-2015 P8_DCL(2015)0042 Postup ukončen s podpisy většiny poslanců
Antonio LÓPEZ-ISTÚRIZ WHITE Anna Maria CORAZZA BILDT Caterina CHINNICI Jean LAMBERT Julie WARD Gabriele ZIMMER Mairead McGUINNESS Jana ŽITŇANSKÁ Filiz HYUSMENOVA Vilija BLINKEVIČIŪTĖ Nathalie GRIESBECK
Datum zahájení : 07-09-2015
Platné do : 07-12-2015
Přijato (datum) : 07-12-2015
Seznam podepsaných osob : P8_PV(2015)12-14(ANN01)
Počet signatářů : 428 - 09-03-2016

Písemné prohlášení o vyhlášení Evropského roku boje proti násilí páchanému na ženách

09-02-2015 P8_DCL(2015)0004 Postup ukončen s podpisy většiny poslanců
Marc TARABELLA Teresa JIMÉNEZ-BECERRIL BARRIO Izaskun BILBAO BARANDICA Catherine BEARDER Terry REINTKE Inês Cristina ZUBER Biljana BORZAN Mariya GABRIEL Vilija BLINKEVIČIŪTĖ Constance LE GRIP Jana ŽITŇANSKÁ Ernest URTASUN Kostadinka KUNEVA Iratxe GARCÍA PÉREZ Barbara MATERA
Datum zahájení : 09-02-2015
Platné do : 09-05-2015
Přijato (datum) : 09-05-2015
Seznam podepsaných osob : P8_PV(2015)05-18(ANN01)
Počet signatářů : 413 - 08-05-2015

Písemné prohlášení o ochraně osob se zdravotním postižením a o lepším uznávání a harmonizaci práv, opatření a nástrojů souvisejících se zdravotním postižením mezi členskými státy

20-10-2014 P8_DCL(2014)0012 Nevzato v potaz
Monika BEŇOVÁ Vladimír MAŇKA Olga SEHNALOVÁ Eduard KUKAN Jiří MAŠTÁLKA Claude MORAES Evelyn REGNER Jan KELLER Josef WEIDENHOLZER Jutta STEINRUCK Jörg LEICHTFRIED Jonás FERNÁNDEZ Javi LÓPEZ Vilija BLINKEVIČIŪTĖ Ismail ERTUG Andrzej GRZYB
Datum zahájení : 20-10-2014
Platné do : 20-01-2015
Počet signatářů : 82 - 21-01-2015