Please fill this field
Vilija BLINKEVIČIŪTĖ Vilija BLINKEVIČIŪTĖ
Vilija BLINKEVIČIŪTĖ

skupina Progresivní aliance socialistů a demokratů v Evropském parlamentu

Členka

Litva - Lietuvos socialdemokratų partija (Litva)

Datum narození : , Linkuva

Stanovisko předložené stínovým navrhovatelem Vilija BLINKEVIČIŪTĖ

Politické skupiny jmenují pro každé stanovisko stínového zpravodaje, který sleduje dosažený pokrok a vyjednává se zpravodajem kompromisní znění. Článek 215 jednacího řádu

STANOVISKO k udělení absolutoria za plnění rozpočtu Evropského institutu pro rovnost žen a mužů na rozpočtový rok 2018

22-01-2020 FEMM_AD(2020)641173 PE641.173v02-00 FEMM
Frances FITZGERALD

STANOVISKO o udělení absolutoria za plnění souhrnného rozpočtu Evropské unie na rozpočtový rok 2018, oddíl III – Komise a výkonné agentury

22-01-2020 FEMM_AD(2020)641174 PE641.174v02-00 FEMM
Frances FITZGERALD

Kontakt

Bruxelles

Strasbourg