Please fill this field
Valdemar TOMAŠEVSKI Valdemar TOMAŠEVSKI
Valdemar TOMAŠEVSKI

skupina Evropských konzervativců a reformistů

Člen předsednictva

Litva - Lietuvos lenkų rinkimų akcija – Krikščioniškų šeimų sąjunga (Litva)

Datum narození : , Vilnius

Úvodní stránka Valdemar TOMAŠEVSKI

Místopředseda

D-BY
Delegace pro vztahy s Běloruskem

Člen

REGI
Výbor pro regionální rozvoj
DEPA
Delegace v Parlamentním shromáždění Euronest

Náhradník

DEVE
Výbor pro rozvoj
DROI
Podvýbor pro lidská práva

Poslední činnosti

Digitální financování: nově vznikající rizika týkající se kryptoaktiv – výzvy v souvislosti s regulací a dohledem v oblasti finančních služeb, institucí a trhů (A9-0161/2020 - Ondřej Kovařík) LT

08-10-2020
Písemná vysvětlení hlasování

Parėmiau pranešimą, kadangi ES vidaus rinkai yra būdinga atvira konkurencija ir joje siekiama sudaryti vienodas sąlygas taikant suderintą reglamentavimo sistemą, remiantis tarptautiniais standartais ir priežiūros institucijoms bendradarbiaujant tarpusavyje. Todėl tie patys principai visoms finansų įstaigoms turėtų tapti ir ES strategijos pagrindu ir skaitmeninių finansų srityje.
Dėl to svarbu, kad Komisija, rengdama tarptautinius standartus, glaudžiai bendradarbiautų su reguliavimo institucijomis, nepakenkiant Sąjungos prerogatyvai priimti Sąjungos aplinkybes atitinkančių reglamentavimo ir priežiūros nuostatų. Taigi nepamirškime, kad visos naujos teisinės priemonės turi kruopščiai ir žiūrint į ateitį įvertinti rizikas ir naudas, visų pirma vartotojams, nes jie yra labiausiai paveikti finansų ar bankų sistemos pokyčių. Todėl visuose naujuose teisės aktuose pirmiausia reikia atsižvelgti į klientų gerovę. Šis principas turi būti mūsų prioritetas.

Evropská strategie v oblasti lesnictví – další postup (rozprava) PL

06-10-2020 P9_CRE-PROV(2020)10-06(2-126-5000)
Příspěvky při rozpravách v plénu

Kontakt

Bruxelles

Strasbourg