Pascal CANFIN : Úvodní stránka 

Předseda 

Výbor pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin 

Člen 

CPCO  
Konference předsedů výborů 
Delegace ve Smíšeném parlamentním výboru EU-Mexiko 
Delegace v Parlamentním shromáždění EU-Latinská Amerika 

Náhradník 

Hospodářský a měnový výbor 
Delegace pro vztahy se zeměmi jihovýchodní Asie a Sdružením států jihovýchodní Asie (ASEAN) 

Poslední činnosti 

OPINION on the European Semester for economic policy coordination: Annual Growth Survey 2020 EN  
- ENVI_AD(2020)646764 -  
-
ENVI 
Stanoviska - jako navrhovatel(ka) 
STANOVISKO k udělení absolutoria za plnění rozpočtu Evropského úřadu pro bezpečnost potravin na rozpočtový rok 2018  
- ENVI_AD(2020)641158 -  
-
ENVI 
Stanoviska - jako navrhovatel(ka) 

Kontakt