Evžen
TOŠENOVSKÝ

Stanoviska - jako navrhovatel(ka) - 8. volební období Evžen TOŠENOVSKÝ

Výbory mohou vypracovat ke zprávě příslušného výboru stanovisko zabývající se prvky návrhu, které souvisí s jejich působností. Zpravodajové těchto stanovisek také navrhují kompromisní pozměňovací návrhy a jednají se stínovými zpravodaji jmenovanými k tomuto stanovisku. Článek 56, článek 57, příloha VI jednacího řádu

STANOVISKO k návrhu souhrnného rozpočtu Evropské unie na rozpočtový rok 2018

05-09-2017 TRAN_AD(2017)606064 PE606.064v02-00 TRAN
Evžen TOŠENOVSKÝ