Evžen
TOŠENOVSKÝ

Zprávy - jako stínový(á) zpravodaj(ka) - 8. volební období Evžen TOŠENOVSKÝ

Politické skupiny jmenují pro každou zprávu v příslušném výboru stínového zpravodaje, který sleduje dosažený pokrok a vyjednává se zpravodajem kompromisní znění. Článek 215 jednacího řádu

ZPRÁVA o kosmické strategii pro Evropu

05-07-2017 A8-0250/2017 PE602.728v03-00 ITRE
Constanze KREHL

ZPRÁVA o digitalizaci evropského průmyslu

10-05-2017 A8-0183/2017 PE595.761v03-00 ITRE
Reinhard BÜTIKOFER

ZPRÁVA o udržitelné městské mobilitě

13-11-2015 A8-0319/2015 PE554.953v02-00 TRAN
Karima DELLI