Evžen
TOŠENOVSKÝ

Písemná prohlášení (do 16. ledna 2017) - 8. volební období Evžen TOŠENOVSKÝ

**Tento nástroj ke dni 16. ledna 2017 zanikl**. Písemné prohlášení byla iniciativa týkající se otázek, které spadají do působnosti EU. Poslanci se mohli k prohlášení připojit svým podpisem ve lhůtě 3 měsíců.

Písemné prohlášení o jednotném odstavném pruhu na všech dálnicích v Evropské unii

12-09-2016 P8_DCL(2016)0068 Nevzato v potaz
Arne GERICKE Tomáš ZDECHOVSKÝ Ádám KÓSA Romana TOMC Milan ZVER Csaba MOLNÁR Pavel POC Miroslav POCHE Tibor SZANYI István UJHELYI Evžen TOŠENOVSKÝ Ivo VAJGL Patricija ŠULIN Ivan JAKOVČIĆ Deirdre CLUNE
Datum zahájení : 12-09-2016
Platné do : 12-12-2016
Počet signatářů : 33 - 13-12-2016

Písemné prohlášení o výstavbě strategického dopravního koridoru„Via Carpathia“ ve východních regionech EU

07-03-2016 P8_DCL(2016)0019 Nevzato v potaz
Tomasz Piotr PORĘBA Victor BOŞTINARU Miroslav MIKOLÁŠIK Edward CZESAK Ashley FOX Ryszard Antoni LEGUTKO Andrew LEWER Branislav ŠKRIPEK Evžen TOŠENOVSKÝ Jana ŽITŇANSKÁ
Datum zahájení : 07-03-2016
Platné do : 07-06-2016
Počet signatářů : 61 - 08-06-2016

Písemné prohlášení o karpatském regionu v EU

14-12-2015 P8_DCL(2015)0073 Nevzato v potaz
Tomasz Piotr PORĘBA Miroslav MIKOLÁŠIK Victor BOŞTINARU Edward CZESAK Ashley FOX Ryszard Antoni LEGUTKO Andrew LEWER Branislav ŠKRIPEK Evžen TOŠENOVSKÝ Jana ŽITŇANSKÁ
Datum zahájení : 14-12-2015
Platné do : 14-03-2016
Počet signatářů : 47 - 15-03-2016