Evžen
TOŠENOVSKÝ

Otázky k písemnému zodpovězení - 8. volební období Evžen TOŠENOVSKÝ

Poslanci mohou položit předsedovi Evropské rady, Radě, Komisi nebo místopředsedovi Komise, vysokému představiteli Unie stanovený počet otázek k písemnému zodpovězení. Článek 138, příloha III jednacího řádu

LCP BREF

28-02-2018 E-001273/2018 Komise