Please fill this field
Evžen TOŠENOVSKÝ Evžen TOŠENOVSKÝ
Evžen TOŠENOVSKÝ

skupina Evropských konzervativců a reformistů

Člen

Česko - Občanská demokratická strana (Česko)

Datum narození : , Ostrava

Úvodní stránka Evžen TOŠENOVSKÝ

Člen

ITRE
Výbor pro průmysl, výzkum a energetiku
D-JP
Delegace pro vztahy s Japonskem

Náhradník

IMCO
Výbor pro vnitřní trh a ochranu spotřebitelů
DKOR
Delegace pro vztahy s Korejským poloostrovem

Poslední činnosti

Čtvrtý železniční balíček: prodloužení lhůty pro provedení ve vnitrostátním právu

15-05-2020
Písemná vysvětlení hlasování

Plně podporuji odklad implementace 4. železničního balíčku, prodloužení schválené Parlamentem, ale bohužel není dostatečné. I s ohledem na těžko předvídatelnou situaci na podzim by mělo dojít k odkladu minimálně do konce roku.

DOPORUČENÍ k návrhu rozhodnutí Rady o obnovení Dohody o vědeckotechnické spolupráci mezi Evropským společenstvím a Ukrajinou

30-04-2020 A9-0095/2020 PE650.490v02-00 ITRE
Zprávy - jako stínový(á) zpravodaj(ka)
Cristian-Silviu BUŞOI

Kontakt

Bruxelles

Strasbourg