Please fill this field
Evžen TOŠENOVSKÝ Evžen TOŠENOVSKÝ
Evžen TOŠENOVSKÝ

skupina Evropských konzervativců a reformistů

Člen

Česko - Občanská demokratická strana (Česko)

Datum narození : , Ostrava

Písemná vysvětlení hlasování Evžen TOŠENOVSKÝ

Poslanci mohou podat písemné vysvětlení svého hlasování v plénu. Článek 194 jednacího řádu

Čtvrtý železniční balíček: prodloužení lhůty pro provedení ve vnitrostátním právu

15-05-2020

Plně podporuji odklad implementace 4. železničního balíčku, prodloužení schválené Parlamentem, ale bohužel není dostatečné. I s ohledem na těžko předvídatelnou situaci na podzim by mělo dojít k odkladu minimálně do konce roku.

Koordinovaná opatření EU v boji proti pandemii COVID-19 a jejím následkům

17-04-2020

V rámci dubnového plenárního zasedání jsem podpořil všechna konkrétní opatření předložená Komisí, která umožní okamžité uvolnění dalších prostředků EU a jejich flexibilnější využívání při boji proti současné pandemii.
Hlasoval jsem ale proti nezávaznému usnesení Parlamentu k pandemii COVID-19. Usnesení sice obsahuje řadu pozitivních bodů, ale bohužel také některé návrhy, se kterými se nemohu ztotožnit. Nesouhlasím zejména s dalším přenosem pravomocí z národních států na úroveň EU a posilováním vlivu Komise, jejíž role by měla zůstat pouze podpůrná a koordinační. Dále za situace, kdy evropské firmy a celé ekonomiky řeší otázku holého přežití, považuji za krajně nezodpovědné pokračovat podle plánu Zelené dohody pro Evropu.

Společná pravidla pro přidělování letištních časů na letištích Společenství

26-03-2020

Návrh jsem plně podpořil, včetně časového prodloužení ‒ evropské letecké společnosti potřebují rychlé uklidnění, že využití letištních slotů nemusí řešit přes celou letní sezónu 2020.

Kontakt

Bruxelles

Strasbourg