Antonio
CANCIAN

Stanovisko předložené stínovým navrhovatelem - 7. volební období Antonio CANCIAN

Politické skupiny jmenují pro každé stanovisko stínového zpravodaje, který sleduje dosažený pokrok a vyjednává se zpravodajem kompromisní znění. Článek 215 jednacího řádu

STANOVISKO k návrhu směrnice Rady, kterou se mění směrnice 2003/96/ES, kterou se mění struktura rámcových předpisů Společenství o zdanění energetických produktů a elektřiny

02-12-2011 TRAN_AD(2011)472088 PE 472.088v04-00 TRAN
Brian SIMPSON