Antonio
CANCIAN

Příspěvky při rozpravách v plénu - 7. volební období Antonio CANCIAN

Ústní příspěvky pronesené během plenárních zasedání a písemná prohlášení k rozpravám v plénu. Článek 204čl. 171 odst. 11 jednacího řádu

Společný podnik SESAR (A7-0062/2014 - Britta Thomsen)

15-04-2014 P7_CRE-REV(2014)04-15(9.33)

Program Copernicus (A7-0027/2014 - Vittorio Prodi)

12-03-2014 P7_CRE-REV(2014)03-12(9.20)