Veuillez remplir ce champ
Antonio CANCIAN Antonio CANCIAN
Antonio CANCIAN
Itálie

Datum narození : , Mareno di Piave (TV)

7. volební období Antonio CANCIAN

Politické skupiny

  • 14-07-2009 / 30-06-2014 : Poslanecký klub Evropské lidové strany (Křesťanských demokratů) - Člen

Národní strany

  • 14-07-2009 / 15-12-2013 : Il Popolo della Libertà (Itálie)
  • 16-12-2013 / 30-06-2014 : Nuovo Centrodestra (Itálie)

Poslanci

  • 16-07-2009 / 18-01-2012 : Výbor pro dopravu a cestovní ruch
  • 16-09-2009 / 18-01-2012 : Delegace ve Smíšeném parlamentním výboru EU-Chorvatsko
  • 19-01-2012 / 30-06-2014 : Výbor pro dopravu a cestovní ruch
  • 19-01-2012 / 30-06-2014 : Delegace pro vztahy s Arabským poloostrovem

Náhradník

  • 16-07-2009 / 18-01-2012 : Výbor pro průmysl, výzkum a energetiku
  • 16-09-2009 / 30-06-2014 : Delegace pro vztahy s Albánií, Bosnou a Hercegovinou, Srbskem, Černou Horou a Kosovem
  • 19-01-2012 / 30-06-2014 : Výbor pro průmysl, výzkum a energetiku

all-activities

Zprávy - jako zpravodaj(ka)

V příslušném parlamentním výboru je jmenován zpravodaj, který vypracuje návrh zprávy týkající se určitého legislativního nebo rozpočtového návrhu nebo jiné otázky. Zpravodajové mohou při práci na svém návrhu zprávy konzultovat příslušné odborníky a zúčastněné strany. Jejich úkolem je také navrhovat kompromisní pozměňovací návrhy a jednat se stínovými zpravodaji. Zprávy přijaté ve výborech jsou následně projednány na plenárním zasedání, kde se o nich také hlasuje. Článek 55 jednacího řádu

Stanoviska - jako navrhovatel(ka)

Výbory mohou vypracovat ke zprávě příslušného výboru stanovisko zabývající se prvky návrhu, které souvisí s jejich působností. Zpravodajové těchto stanovisek také navrhují kompromisní pozměňovací návrhy a jednají se stínovými zpravodaji jmenovanými k tomuto stanovisku. Článek 56, článek 57, příloha VI jednacího řádu

STANOVISKO k návrhu nařízení Rady, kterým se mění nařízení (ES) č. 219/2007 o založení společného podniku na vytvoření evropského systému nové generace pro uspořádání letového provozu (SESAR), pokud jde o prodloužení existence společného podniku do roku 2024

17-12-2013 TRAN_AD(2013)522993 PE 522.993v02-00 TRAN
Antonio CANCIAN

STANOVISKO k inovačním finančním nástrojům v souvislosti s novým víceletým finančním rámcem

20-06-2012 ITRE_AD(2012)487786 PE 487.786v02-00 ITRE
Antonio CANCIAN

STANOVISKO k návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění rozhodnutí č. 1639/2006/ES, kterým se zavádí rámcový program pro konkurenceschopnost a inovace (2007–2013), a nařízení (ES) č. 680/2007, kterým se stanoví obecná pravidla pro poskytování finanční pomoci Společenství v oblasti transevropských dopravních a energetických sítí

28-03-2012 TRAN_AD(2012)483491 PE 483.491v02-00 TRAN
Antonio CANCIAN

Stanovisko předložené stínovým navrhovatelem

Politické skupiny jmenují pro každé stanovisko stínového zpravodaje, který sleduje dosažený pokrok a vyjednává se zpravodajem kompromisní znění. Článek 215 jednacího řádu

STANOVISKO k návrhu směrnice Rady, kterou se mění směrnice 2003/96/ES, kterou se mění struktura rámcových předpisů Společenství o zdanění energetických produktů a elektřiny

02-12-2011 TRAN_AD(2011)472088 PE 472.088v04-00 TRAN
Brian SIMPSON

Návrhy usnesení

Poslanci mohou předložit individuální usnesení o záležitostech, které spadají do působnosti EU. Toto usnesení je předáno příslušnému výboru k projednání. Článek 143 jednacího řádu

Parlamentní otázky

Otázky k ústnímu zodpovězení s rozpravou může předložit výbor, politická skupina nebo nejméně 5 % všech poslanců Parlamentu. Adresáty jsou další orgány EU. Konference předsedů rozhodne, zda a v jakém pořadí budou otázky zařazeny do konečného návrhu pořadu jednání plenárního zasedání. Článek 128 jednacího řádu

Písemná prohlášení (do 16. ledna 2017)

**Tento nástroj ke dni 16. ledna 2017 zanikl**. Písemné prohlášení byla iniciativa týkající se otázek, které spadají do působnosti EU. Poslanci se mohli k prohlášení připojit svým podpisem ve lhůtě 3 měsíců.

Písemné prohlášení o podporování sociálního začlenění a potírání všech forem diskriminace na trhu práce

16-01-2014 P7_DCL(2014)0009 Nevzato v potaz
Salvador SEDÓ i ALABART Antonio CANCIAN Amelia ANDERSDOTTER Thomas MANN Phil BENNION Michael CASHMAN Ismail ERTUG Raimon OBIOLS Jacek PROTASIEWICZ Marta ANDREASEN Davor Ivo STIER
Datum zahájení : 16-01-2014
Platné do : 16-04-2014
Počet signatářů : 75 - 17-04-2014

Prohlášení

Podepsaný a datem opatřený originál prohlášení je uložen v archivu Evropského parlamentu.