Dennis
de JONG

Stanovisko předložené stínovým navrhovatelem - 8. volební období Dennis de JONG

Politické skupiny jmenují pro každé stanovisko stínového zpravodaje, který sleduje dosažený pokrok a vyjednává se zpravodajem kompromisní znění. Článek 215 jednacího řádu

STANOVISKO k návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se jako součást Fondu pro integrovanou správu hranic zřizuje nástroj pro finanční podporu vybavení pro celní kontroly

22-11-2018 LIBE_AD(2018)627838 PE627.838v02-00 LIBE
Jeroen LENAERS

STANOVISKO k návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady o Evropském fondu pro přizpůsobení se globalizaci (EFG)

16-11-2018 CONT_AD(2018)627884 PE627.884v02-00 CONT
Gilles PARGNEAUX

STANOVISKO k návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se zavádí program Digitální Evropa na období 2021–2027

09-11-2018 LIBE_AD(2018)627774 PE627.774v02-00 LIBE
Jeroen LENAERS

STANOVISKO k návrhu směrnice Evropského parlamentu a Rady o nekalých obchodních praktikách mezi podniky v potravinovém řetězci

26-09-2018 IMCO_AD(2018)625314 PE625.314v02-00 IMCO
Marc TARABELLA

STANOVISKO k návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady o celoevropském osobním penzijním produktu (PEPP)

06-07-2018 IMCO_AD(2018)618145 PE618.145v03-00 IMCO
Birgit COLLIN-LANGEN

STANOVISKO o situaci v Maďarsku (v návaznosti na usnesení Evropského parlamentu ze dne 17. května 2017)

26-04-2018 CONT_AD(2018)615392 PE615.392v03-00 CONT
Ingeborg GRÄSSLE

STANOVISKO k výroční zprávě za rok 2016 o ochraně finančních zájmů EU – boji proti podvodům

20-02-2018 LIBE_AD(2018)615289 PE615.289v02-00 LIBE
Barbara KUDRYCKA

STANOVISKO k výroční zprávě o politice hospodářské soutěže za rok 2016

21-11-2017 IMCO_AD(2017)609616 PE609.616v02-00 IMCO
Christel SCHALDEMOSE

STANOVISKO k návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady o Agentuře Evropské unie pro justiční spolupráci v trestních věcech (EUROJUST)

15-09-2017 CONT_AD(2017)536024 PE536.024v02-00 CONT
Ingeborg GRÄSSLE

STANOVISKO k legitimním opatřením na ochranu oznamovatelů jednajících ve veřejném zájmu při zveřejňování důvěrných informací společností a veřejných orgánů

08-09-2017 LIBE_AD(2017)606049 PE606.049v02-00 LIBE
Maite PAGAZAURTUNDÚA

STANOVISKO k návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady o službách přeshraničního dodávání balíků

30-05-2017 IMCO_AD(2017)600949 PE600.949v02-00 IMCO
Biljana BORZAN

STANOVISKO k návrhu směrnice Evropského parlamentu a Rady, kterou se mění směrnice Evropského parlamentu a Rady 96/71/ES ze dne 16. prosince 1996 o vysílání pracovníků v rámci poskytování služeb

15-05-2017 IMCO_AD(2017)597610 PE597.610v02-00 IMCO
Vicky FORD

STANOVISKO k návrhu směrnice Evropského parlamentu a Rady, kterou se mění směrnice 2010/13/EU o koordinaci některých právních a správních předpisů členských států upravujících poskytování audiovizuálních mediálních služeb s ohledem na měnící se situaci na trhu

19-12-2016 IMCO_AD(2016)589291 PE589.291v03-00 IMCO
Emma McCLARKIN

STANOVISKO k výroční zprávě o politice hospodářské soutěže EU

29-11-2016 IMCO_AD(2016)589273 PE589.273v02-00 IMCO
Andreas SCHWAB

STANOVISKO k hodnocení vnějších aspektů uplatňování celních předpisů a managementu jako nástroje pro usnadnění obchodu a boj proti nezákonnému obchodu

10-11-2016 CONT_AD(2016)589219 PE589.219v02-00 CONT
Nedzhmi ALI

STANOVISKO k prohlášením komisařů o zájmech – pokyny

28-09-2016 CONT_AD(2016)584123 PE584.123v03-00 CONT
Ingeborg GRÄSSLE

STANOVISKO ke strategii pro evropské letectví

18-07-2016 IMCO_AD(2016)582050 PE582.050v02-00 IMCO
Anneleen VAN BOSSUYT

STANOVISKO ke zprávě o uplatňování směrnice o poštovních službách

24-05-2016 IMCO_AD(2016)576837 PE576.837v02-00 IMCO
Lucy ANDERSON

STANOVISKO k nové a inovativní budoucí strategii pro obchod a investice

02-05-2016 IMCO_AD(2016)576695 PE576.695v02-00 IMCO
Dita CHARANZOVÁ

STANOVISKO o transparentnosti, odpovědnosti a integritě v orgánech EU

18-02-2016 LIBE_AD(2016)569503 PE569.503v02-00 LIBE
Sylvie GUILLAUME